PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Setskog oppvekstsenter, barnehage

Velkommen til Setskog Barnehage. Vi er en barnehage som holder til på Setskog, ei lita bygd i Aurskog-Høland Kommune. Barnehagen er en del av et oppvekstsenter, der barnehage, skole og sfo er organisert i samme lokaler. Dette gjør at vi har en del samarbeid som bidrar til at overgangen til skolen er trygg og god, og "bare" 17 trappetrinn opp.

Barnehagen holder til i underetasjen ved Setskog oppvekstsenter. Lokalene er opprinnelig en leilighet, slik at vi har mange rom vi kan dele oss i, når vi er inne. Rommene innbyr til ulike typer lek og samspill. Vi har tilgang på gymsal, og hvis vi ønsker er det et lite bibliotek og en sløydsal som vi kan låne. På uteområdet vårt koser vi oss med lek og aktivitet. Vi har skogen helt inntil barnehagen, og vi har egen gapahuk i skogen som vi har faste turer til. Nærmiljøet vårt, som vi benytter mye, gir oss tilgang til hinderløype, ball-binge, fotballbane, skøytebane, skiløyper m.m. Vi har Joker-butikken, banken og "Knerten-butikken" som nærmeste nabo.

Setskog barnehage

Besøksadresse:

Mosebyveien 4
1954 Setskog

Kontakt oss 

Kontoret

Virksomhetsleder: Vigdis Aaserud

  • Telefon kontoret: 67205953
  • Mobil: 47905153
  • E-post: vigdis.aaserud@ahk.no

Spesialpedagog: Vigdis Aaserud

  • Telefonnummer 47905153
  • E-post: vigdis.aaserud@ahk.no

Setskog barnehages øvrige personal

Jessie Marie Jacobson - Pedagogisk leder 

Gina M. Furunes - Pedagogisk leder 

Laila Kolstad - Barne- og ungdomsarbeider 

Tone Eriksen - Barne- og ungdomsarbeider 

Urszula Sokol - Barne- og ungdomsarbeider 

Monica Veiby - assistent

  • Telefon til barnehagen: 67205952
  • Turtelefon/mobil: 47684601
  • Mail ped.leder Jessie: jessie.marie.jacobson@ahk.no
  • Mail ped.leder Gina: gina.furunes@ahk.no
Barnehagens samarbeidsutvalg

Setskog barnehage har felles SU med skolen, da vi er et oppvekstsenter

Medlemmer i samarbeidsutvalget 23/24 (velges nytt høst 2024)

Medlem: Inger Johanne S Norheim (foreldrerepresentant skole FAU)

Medlem: Ida Helgerud Malnes (foreldrerepresentant skole FAU)

Medlem: Gero Meinharth (foreldrerepresentant bhg)

Medlem: Tonje Engh  (foreldrerepresentant bhg)

Medlem: Urszula Sokol(ansattrepresentant bhg)

Medlem: Kamilla Olberg(ansattrepresentant skole)

Politisk eierrepresentant: Per Steinar Slang (SP)

Sekretær og eierrepresentant: Kari Høgenes og Vigdis Aaserud

Elevrådrrepresentanter: Thea N.Moseby og Phillp K.Bjøralt

Kontaktinformasjon

Mobil: Vigdis Aaserud 47905153

E-post: vigdis.aaserud@ahk.no

 

De kommunale barnehagenes visjon er - "vi leker oss kloke og er gode med andre og hverandre"

                        

 

Glimt fra barnehagehverdagen

Setskog barnehage på Instgram

Setskog Oppvekstsenter på Facebook

Foreldre får daglig info fra hverdagen via IST daglig dialog

 

Barnehagens innhold

Årsplan og kvalitetsdokument

Årsplan 2024

Kvalitetsdokument

Plan for arbeidet med barns psykososiale barnehagemiljø

Plan for arbeidet med barns psykososiale barnehagemiljø

Barnehagestart

Velkommen til Setskog barnehage! Her er litt info om oppstart i barnehagen - Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Setskog barnehage! I juni inviterer vi nye barn og deres foreldre til "bli kjent dager". Vi møtes ca 3 ganger i løpet av junimåned, slik at vi kan bli litt kjent før tilvenning starter i august. På besøksdagene får familiene anledning til å se og hilse på barna, sett barnehagen og hilst på personalet.

I august settes det opp tilvenningstider til hver enkelt families behov. Vi setter opp tider, og har dialog underveis i tilvenningstiden om hvordan tilvenningen utvikler seg. Det er viktig med dialog underveis, da tilvenningstid er individuelt for hver enkelt om hvor lang tid man har behov for. Her må man se barnets trygghet og tilknytning underveis.  

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

Vedtekter

Barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

IST - kommunikasjon mellom barnehage og hjem

Aurskog-Høland kommune bruker IST som administrativt system for skole, SFO og barnehage. IST Home er en app som gir foreldre oversikt over sine barns hverdag - uavhengig om barna går i barnehage, skole og/eller SFO.

I appen melder bl.a foreldrene inn fravær på grunn av sykdom og annen fri. Der finner du også oversikt over timeplaner og samtykker/søknader, og for de som har elever på ungdomstrinnet finnes oversikter over karakterer.

Nedlasting av app og foreldrepålogging

IST Home lastes ned fra App Store eller Google Play: Brukerveiledning

Sist endret: 30.01.2024