PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis.

Hvordan ta kontakt?
 • Telefonnummer til hver enkelt helsesykepleier står nedenfor ("Helsesykepleierne på skolene")
 • Har elever spørsmål, noe de er bekymret for eller bare ønsker å snakke med noen, kan de ta kontakt med helsesykepleier på skolen på Teams, e-post eller telefon.
 • Foreldre kan også gjerne ta kontakt.
 • Aurskog-Høland helsestasjon kan også formidle kontakt med den enkelte helsesykepleier.
  • Telefonnummer: 63852692
  • Telefontid: Alle dager unntatt tirsdag 8.15-11.30 og 12.30-14.30
  • Besøksadresse: Helsebygget, 3. etasje, Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen
  • E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

      

Vi jobber med

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr
 • Samtaler, råd og veiledning individuelt, i grupper eller klassevis
 • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram
 • Konsultasjon/helseundersøkelse på forskjellige alderstrinn
 • Undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med elever, foreldre, lærere og skolens ledelse og henviser til andre instanser ved behov. Elevene er velkommen til å oppsøke helsesykepleier i kontortiden på skolen.

Utekontakter

Aurskog-Høland kommune har to utekontakter, som også er tilgjengelige for samtaler og støtte til kommunens unge.  Utekontaktene kan treffes på messenger, snap, faceTime, tik-tok, e-post eller telefon.

 

Helsesykepleierne på skolene

Aursmoen skole

Barnetrinnet:

Tine J. Karlsrud

 

 tlf 468 90 407

Barnetrinnet:

Kristin Østnes

 

 

Ungdomstrinnet:

Torhild Hveem Ruud

 

 tlf 930 45 556

Bjørkelangen skole
Malin Helgerud tlf 906 15 996
Caroline Haugen  
Bråte skole
Cecilie Caspersen Knudsen tlf 480 72 554

Haneborg skole
Tine Johnsen Karlsrud  tlf  468 90 407
Løken skole
Maria Kind Vikestad  tlf 476 71 361
Kristin Østnes  
Rømskog skole
Malin Helgerud tlf 906 15 996
Setskog skole
Maria Kind Vikestad tlf 476 71 361

Bjørkelangen videregående skole
Jane Soley Nadden  tlf 452 11 085
Kjelle videregående skole
Torhild Hveem Ruud tlf 930 45 556

 

Lege og fysioterapeut er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster formidler kontakt med dsse. Aurskog-Høland helsestasjon kan også formidle kontakt med den enkelte helsesøster:

Tlf 63 85 26 92 - E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

 

Lenker

Om skolehelsetjenesten 

Voksne for barn

Folkehelseinstituttet

 

Aurskog-Høland helsestasjon

Helsehuset, 2. etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 26 92

E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

Helsestasjonen kan også formidle kontakt med den enkelte helsesykepleier.

 

Sist endret: 07.08.2023