PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis.

Hvordan ta kontakt?

  • Telefon 63852692
  • Besøksadresse: Helsebygget, 3. etasje, Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Aurskog-Høland helsestasjon, telefon 63 85 26 92 kan også formidle kontakt med den enkelte helsesykepleier.

Kontakt med skolehelsetjeneste og utekontakter

Skolehelsetjenesten

I forbindelse med koronasituasjonen er helsesykepleierne i skolehelsetjenesten nå å treffe på Teams på alle skoler, bortsett fra Rømskog skole, som benytter Showie. Har elever spørsmål, noe de er bekymret for eller bare ønsker å snakke med noen, kan de ta kontakt med helsesykepleier på skolen på Teams, (Rømskog Showie), e-post eller telefon. Foreldre kan også gjerne ta kontakt.

I tillegg kan helsestasjonen formidle kontakt med helsesykepleier, telefon 63 85 26 92. Se ellers kontaktinfo under helsesykepleier i skolehelsetjenesten.

Utekontakten

Med utgangspunkt i smittesituasjonen knytte til koronasituasjonen, er utekontakten sin fysiske oppsøkende aktivitet endret til mer tilgjengelighet på sosiale medier. De kan treffes på Messenger, snap, FaceTime, e-post eller telefon.

Vi jobber med

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr

  • Samtaler, råd og veiledning individuelt, i grupper eller klassevis
  • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • Konsultasjon/helseundersøkelse på forskjellige alderstrinn
  • Undervisning
  • Tverrfaglig samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med elever, foreldre, lærere og skolens ledelse og henviser til andre instanser ved behov. Elevene er velkommen til å oppsøke helsesykepleier i kontortiden på skolen.

 

Helsesykepleierne på skolene

Bråte skole
Cecilie Caspersen Knudsen tlf 480 72 554
Løken skole
Maria  tlf 476 71 361

Bjørkelangen skole
Ragnhild Kjuus Kollstuen tlf 913 89 487 
Tine Johnsen Karlsrud tlf 468 90 407
Aursmoen skole

Barnetrinnet

Inger Hoel Oppegaard  

 tlf 930 11 940

Ungdomstrinnet

Torhild Hveem Ruud

 tlf 930 45 556
Setskog skole
Maria Kind Vikestad tlf 476 71 361

Haneborg skole
Tine Johnsen Karlsrud tlf  468 90 407  

Rømskog skole
Torhild tlf 930 45 556

Bjørkelangen videregående skole
Jane S. Nadden  tlf 453 11 085
Kjelle videregående skole
Torhild tlf 930 45 556

 

Lege og fysioterapeut er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster formidler kontakt med dsse. Aurskog-Høland helsestasjon kan også formidle kontakt med den enkelte helsesøster:

Tlf 63 85 26 92 - E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

 

Lenker

Brosjyre om skolehelsetjenesten 

Voksne for barn

Folkehelseinstituttet

 

Aurskog-Høland helsestasjon

Helsehuset, 2. etasje

Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 63 85 26 92

E-post: kontakt.helsestasjonen@ahk.no

Helsestasjonen kan også formidle kontakt med den enkelte helsesykepleier.

 

Sist endret: 05.11.2020