PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bygdebøkene

Rømskog

Du kan lese om og bestille bygdebøkene for Rømskog her: Rømskog Historielag

Rømskogs bygdehistorie er samlet i 3 bind.
Bygdebok bind 1, Bosetnings- og næringshistorie:
Bind 1

Bygdebok bind 2, Kulturhistorien fra de eldste tider frem til 1902:
Bind 2

Bygdebok bind 3, kulturhistorien fra 1902:
Kapittel 1-4
Kapittel 5-10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Ordførere og ansatte
Regionale kulturlandskap

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog

Bli kjent med mennesker og bosteder i tidligere tider og i dag i Høland og Setskog.

Bokverket gir en generell beskrivelse av garder og husmannsplassers opprinnelse, beliggenhet og næringsgrunnlag samt en komplett framstilling av alle brukerne eller beboerne av disse stedene.

Mellom de forskjellige bostedene er det krysshenvisninger som skal gjøre det mulig å bla seg fram til sine besteforeldre, oldeforeldre, og tippoldeforeldre. Her får du svar på hvor de bodde på forskjellige tidspunkter, når de var født, når de døde, når de giftet seg, navn på alle barna deres med fødselsår og hvor de havna samt en og annen historie.

Bøkene er rikelig illustrert med bilder, tabeller, diagrammer, gamle kart og oversiktskart over distriktet. Fra og med bind 6, del 1 er det også et detaljkart for hver enkel navnegard med navn på åker og eng. Hvert av bindene har for øvrig et mer generelt innledningskapittel. Dette omhandler blant annet det aktuelle områdets utvikling med hensyn til befolkning, næringer og tettsteder.

Bokverket er ordnet mer eller mindre geografisk etter de 161 gardsnumre som Høland prestegjeld består av.

Priser

Pris 690,- per bind ved kjøp av enkeltbind.

Pris ved å tegne abonnement:
Det er tilbudspris for bind 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2. 6.3 og 7:

kr  3 220,-

Påfølgende bind kr 490,-

Bestilling av bøker

Du kan bestille bøker på Innbyggertorget, Rådhuset. Der kan du også hente bøkene. OBS!  Ikke kontant betaling.  Faktura vil bli tilsendt. 

For å bestille enkeltbind eller abonnement, send en e-post til postmottak@ahk.no.

Bøkene kan også kjøpes i Ark Bokhandel på Bjørkelangen og i Høland og Setskog Sparebanks filialer på Løken, Hemnes og Setskog, til samme pris.

På de overnevnte stedene kan du også hente bøkene. OBS!  Ikke kontant betaling. 

Faktura vil bli tilsendt.

Gårds- og bostedsskjema for informanter

Her er en lenke til et gårds- og bostedsskjema som informanter kan fylle ut: Gards-og bostedsskjema.doc

Slektsskjema for informanter

Her er en lenke til et slektsskjema som informanter kan fylle ut: Slektsskjema.doc

Om bøkene:

Ferdigstilt vil serien bestå av minst 10 bind og rundt 50.000 mennesker vil være omtalt.

Bind 7, del 1 (i grove trekk østre del av Vestrengfjerdingen)

Omfatter følgende garder: Østre- og Vestre Vestreng, gnr. 35 og 37; Lunder, gnr. 36; Nord- og Sø-Hafstein, gnr. 38 og 39 og Olberg, gnr. 40.

Bind 7, del 2 (i grove trekk vestre del av Vestrengfjerdingen)

Omfatter følgende gardene: Ovrum, gnr. 41; Solberg, gnr. 42; Nygard, gnr. 43; Bjørnebråta, gnr. 44; Ensrud, gnr. 45; Skjelfoss og Steffarud, gnr. 46; Åmot, gnr. 47; Larsbråta, gnr. 48; Halabekk, gnr. 49; Mo, gnr. 50; Ton, gnr. 51 og Logn, gnr. 52.

Bind 8

Bind 8 vil omfatte Østby-fjerdingen og vil favne følgende gårder: Dæli, gnr. 76, Voll, gnr. 77, Østegarden, gnr. 78, Vestby, gnr. 79, Hol, gnr. 80, Ås, gnr. 81, Tønneberg, gnr. 82, Nordre Hemnes, gnr. 83, Søndre Hemnes, gnr. 84, Sø-Enger, gnr. 121, Nord-Enger, gnr. 122, Sø-Østby, gnr. 123, Blakkestad, gnr. 124, Nord-Østby, gnr. 125 og Hellesjø, gnr. 126. Bind 8 vil komme ut våren 2024.

Tidligere bind

Til nå har følgende bind utkommet i denne serien.

Bind 1  (Setskog)

Omfatter følgende garder: Stakabu, gnr. 147, Kolstad, gnr. 148, Skjeggenes, gnr. 149, Flåtukken, gnr. 150, Bolstad, gnr. 151, Gåsviken, gnr. 152, Kaldåker, gnr. 153, Kinnestad, gnr. 154, Graverholt, gnr. 155, Hverven, gnr. 156, Gløtta, gnr. 157, Tangen, gnr. 158, Fagermoen, gnr. 159, Bunes, gnr. 160 og Åmot, gnr. 161.

Bind 2  (I grove trekk den østre delen av Vassbufjerdingen)

Omfatter følgende garder: Kjelle, gnr. 1, Eid (Eidsverket), gnr. 2 og 3 – Nord-Eid, gnr. 2 og Sø-Eid, gnr. 3, Ilebekk, gnr. 4–6 – Nordigarden Ilebekk, gnr. 4, Mellomgarden Ilebekk, gnr. 5, Søgarden Ilebekk, gnr. 6, Øskja (Øsken), gnr.  7, Drauerud (Drøverud), gnr. 8, Ringstad, gnr. 9, Maurtuen, gnr. 10, Klava, gnr. 11, Kingsrud, gnr. 12, Brangerud, gnr. 60, Grepperud, gnr. 61 og Slorbakk, gnr. 62.

Bind 3  (I grove trekk den vestre delen av Vassbufjerdingen)

Omfatter følgende garder: Garsvik, gnr. 63, Gromsrud, gnr. 64, Knoll, gnr. 65, Komnes, gnr. 66–67 – Vestre Komnes, gnr. 66 og Østre Komnes, gnr. 67, Hornås, gnr. 68, Rud, gnr. 69, Skamo, gnr. 70, Burhol, gnr. 71, Skreppestad (Skrepstad), gnr. 72–74 – Vestigarden Skreppestad, gnr. 72, Nordre (Nordigarden) Skreppestad, gnr. 73 og Østre Skreppestad, gnr. 74 – samt Bliksrud, gnr. 75.

Bind 4  (Vålerkrokfjerdingen)

Omfatter følgende garder: Bråta, gnr. 121, Kinnarslund (Kinderslund), gnr. 127, Bergsjø med Slorafoss, gnr. 128 og 129, Ydersnes, gnr. 130, Sørslora, gnr. 131, Hveinemo (Vennemo), gnr. 132, Evenby, gnr. 133–134 – Nordre Evenby, gnr. 133 og Sø-Evenby, gnr. 134, Lund, gnr. 135, Påvestad, gnr. 136, Skulerud, gnr. 137, Stusrud, gnr. 138, Skarrabol (Skarebøl), gnr. 139, Soprum, gnr. 140, Bøen, gnr. 141, Holmbru, gnr. 142, Basnes, gnr. 143, Halsnes, gnr. 144, Snarholt, gnr. 145 og Måsaby, gnr. 146.

Bind 5  (Langstrandfjerdingen)

Omfatter følgende garder: Kopperud, gnr. 100, Krok, gnr. 101–102 – Nedre Krok, gnr. 101 og Øvre Krok, gnr. 102, Syljuås, gnr. 103, Steinarsby (Stenersby), gnr. 104, Ydersbotn, gnr. 105, Bunes, gnr. 106–107 – Sø-Bunes, gnr. 106 og Nord-Bunes, gnr. 107, Stomperud, gnr. 108, Salstrokken, gnr. 109, Kratorp, gnr. 110–111, – Nedre Kratorp, gnr. 110 og Øvre Kratorp, gnr. 111, Rud, gnr. 112, Bjørkenes, gnr. 113–114 – Søndre Bjørkenes, gnr. 113 og Nordre Bjørkenes, gnr. 114, Daltorp, gnr. 115, Strand, gnr. 116, Holm, gnr. 117, Kollerud, gnr. 118 og Torp, gnr. 119.

Bind 6, del 1  (I grove trekk den søndre delen av Kirkefjerdingen)

Omfatter følgende garder: Østre Nes, gnr. 25, Vestre Nes, gnr. 26, Berger, gnr. 27, Brautmet, gnr. 28, Hjellebøl (Gjellebøl), gnr. 29, Borgersrud (Børgersrud), gnr. 30 og Løren (Løri), gnr. 31.

Bind 6, del 2 (I grove trekk den midtre og vestre del av Kirkefjerdingen)

Omfatter følgende garder: Prestegarden (Løken), gnr. 32, Riser, gnr. 33, Tuen, gnr. 53 og Bøler, gnr. 54.
Bind 6, del 3 (I grove trekk den nordre del av Kirkefjerdingen)
Omfatter følgende garder: Skattum, gnr. 34, Sø-Rakkestad, gnr. 55, Mellom Rakkestad, gnr. 56, Nord-Rakkestad, gnr. 57, Holtet, gnr. 58, og Botner, gnr. 59.

Bind 7, del 1 (I grove trekk østre del av Vestrengfjerdingen)

Dette bindet vil omfatte Østre- og Vestre Vestreng, gnr. 35 og 37; Lunder, gnr. 36; Nordre- og Søndre Hafstein, gnr. 38 og 39; Olberg, gnr. 40; Ovrum, gnr. 41 og Solberg, gnr. 42

 

Les også:

 

Personnavn i eldre tid

Sist endret: 13.12.2022