PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Serveringsbevilling

For drive et serveringssted med matservering på stedet må man serveringsbevilling for dette.

Serveringsbevilling

Restauranter, kaféer, kafeteriaer og andre severingssteder som skal servere mat som kan konsumeres og fortæres på stedet, må ha serveringsbevilling for dette.

Søk om serveringsbevilling her

kafe2.jpg

Legg ved dette til søknaden

Legg ved følgende til søknaden;

 • dokumentert bestått etablererprøve for daglig leder. Les mer her
 • skatteattest
 • Tegning og/eller kart av lokale
 • beskrivelse av konsept og målgruppe
 • bekreftelse på registrering hos Mattilsynet (skjermdump er tilstrekkelig)
 • bekreftelse på daglig leders ansettelse eller eierskap
 • leiekontrakt eller bekreftelse på eierskap over eiendom
 • matvogn; grunneiers tillatelse (inkludert fra og til dato hvis det er leie)
 • ved noen søknader ber vi også om; 
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett
Villkår for serveringsbevilling
 • Ethvert serveringssted må ha en daglig leder som
  • er myndig,
  • har bestått etablererprøven for serveringsloven
  • har uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Tilsvarende vandelskrav gjelder også for bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Åpningstider kan fastsettes av kommunen og er i Aurskog-Høland fastsatt i forskrift om åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Viken.
 • Det tillates både innendørs og utendørs servering gitt at virksomhetene hensyntar naboer og alminnelige ro og orden.
 • Virksomheter som ønsker å starte matservering må melde ifra om dette til det lokale Mattilsynet og etablere gode internkontrollrutiner for mathåndtering og -servering, jf. matloven.
 • Serveringssteder plikter også å føre personallister, jf. bokføringsforskriften.
 • matvogn; grunneiers tillatelse (inkludert fra og til dato hvis det er leie)

Hvis du skal overta og drive et serveringssted som har bevilling, må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om å overta stedet. Da kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. 

Matvogn/foodtruck

Dette må spesifikt legges ved for søknad om matvogn/foodtruck;

 • avtale med grunneier om at en har lov til å benytte plassen til matvogn og servering av mat. Denne avtalen må ha til og fra dato
 • Situasjonskart for plassering av matvognen
 • Type matvogn/food truck som skal brukes
 • leiekontrakt eller bekreftelse på eierskap over matvogn
 • Plan for hvordan du/dere skal håndtere søppel og avfall
Hvordan søker du?

Søk om serveringsbevilling her

Eventuelt gå via denne lenken og velg "Bevillinger" og "Serveringsbevilling".

Hvor lang tid tar behandlingen?
 • Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.
 • Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. 
For information in English press here

For anyone wishing to establish and run a restaurant or café serving food and/or beverages must first apply for a licence from Aurskog-Høland municipal authority.

How to get a food service licence

Apply for a food service licence here (application in Norwegian)

You get the licence you need: 

 • A general manager which:
  • is over 18 years old
  • has passed the Food Services Act knowledge test (Etablererprøven)
  • confirmation of the general manager’s employment or ownership in the establishment
 • Licence holders and general manager are of spotless repute (police and Norwegian Tax Administration will check this)
 • Lease or proof of ownership of the property
 • A tax certificate for the person for whose account the establishment will be run
 • Confirmation of registration at the Norwegian Food Safety Authority (form in Norwegian)
 • All establishments registered in the Brønnøysund Register Centre must keep a staff register. Read more here
 • Certificate of registration from the Brønnøysund Register Centre (firmaattest)
 • floor plan of the food-service area
 • Description of the concept and target group of the café or restaurant

The Food Services Act knowledge test

To take the test schedule with the information centre at the town hall either by phone; 63 85 25 00 or by email; postmottak@ahk.no. After an additional check of the rules and laws you are unfortunately actually not allowed to bring an interpreter to take the Food Services Act knowledge test after all. Apologies for the inconvenience. You can bring a dictionary though.

You get 90 minutes to finish the test. It consists of 50 questions and costs 400 NOK per attempt. You can find the curriculum for the test at Vinn.no (only in Norwegian)

How long does it take for the application to processed?

Applications for a licence to serve food shall be processed within 60 days. Applications are sent to the police, tax collection offices and the Norwegian Tax Administration for consultation. Processing may take longer if the consulted bodies spend a long time or have any objections to the application or if you make changes during the application process.

Les mer her

Serveringsloven

NHO Reiseliv om serveringsloven

Ved spørsmål

Kontakt rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 13.10.2023