PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ladestasjoner for elbiler

Her kan du lade bilen din!

Det er mange steder du kan lade bilen din i vår kommune. Her finner du en oversikt.

Normalladestasjoner - åpen for alle

Hemnes - 6 ladeuttak (7,2 kW effekt, betalingsløsning)

 • Bråte skole/Aurskog-Høland bygdetun (6)

Løken - 6 ladeuttak (7,2 kW effekt, betalingsløsning)

 • Løken skole (6)

Bjørkelangen - 35 ladeuttak (7,2 kW effekt, betalingsløsning)

 • Bjørkelangen skole (10)
 • Bjørkebadet (10)
 • Myrvang senter (6)
 • Rådhuset (8)
 • Amfi Bjørkelangen torg (1)

Rømskog - (7,4 kW effekt, betalingsløsning) 

 • Eldresenteret
 • Kommunehuset 7,2 kW
 • Normeka
 • Kurøen bygdetun

Hurtigladestasjoner/semihurtigladestasjoner

Løken - 2 hurtigladere, 1 semihurtiglader (inntil 50 kW/22 kW effekt, åpen for alle, betalingsløsning)

Bjørkelangen - 2 hurtigladere, 1 semihurtiglader (inntil 50 kW/22 kW effekt, åpen for alle, betalingsløsning)

Aurskog - 1 semihurtiglader (inntil 22 kW effekt, åpen for alle, betalingsløsning)

Mer om elbiler og ladestasjoner finner du her. 

Ladestasjoner for elbiler

Alle kjøretøy må ha drivstoff av ett eller annet slag for å fungere, også elbilen. Da fossilbilene i sin tid kom hadde vi de samme utfordringene med å etablere drivstoffstasjoner som vi har i dag.

Elbilen lades i all hovedsak hjemme, men det er behov for normalladepunkter på offentlige p-plasser og hurtigladepunkter langs veiene i tillegg.

I kommunen jobber vi derfor hele tiden målrettet med etablering av ladeinfrastruktur for elbiler.

Dette har vi gjort
 • I 2012 satte Aurskog-Høland kommune opp de første normalladepunktene ved Rådhuset.
 • I 2016 ble hurtigladestasjonen på Bjørkelangen og semihurtigladestasjonen på Aursmoen etablert.
 • I perioden 2017 - 2019 har det kommet på plass mange nye normalladepunkter på Hemnes (Bråte skole/Bygdetunet), Løken (Løken skole) og Bjørkelangen (Bjørkebadet og nye ladepunkter ved Rådhuset).
Dette planlegger vi

Det er under planlegging etablering av normalladepunkter også ved Bjørkelangenskole, Myrvang og andre kommunale bygg med offentlige p-plasser.

I tillegg til ladepunkter som er tilgjengelige for alle, er Aurskog-Høland kommune i ferd med å etablere ladepunkter for egne, kommunale elbiler. Dette skjer samtidig som den kommunale kjøretøyparken skal fornyes.

I carporten på Rådhuset er det allerede seks ladepunkter, og det er under planlegging ladepunkter i carporter ved sykehjemmene og ved andre hensiktsmessige lokaliteter.

Samarbeide

Etableringen av ladeinfrastrukturen fram til nå, og videre, ville ikke vært mulig uten kjennskap til markedet, samarbeid med og tilrettelegging for anbudskonkurranse mellom ladeoperatører og økonomisk støtte fra både Akershus fylkeskommune (miljøfond) og Miljødirektoratet (KLIMASATS).

 

Mer informasjon om de offentlige ladestasjonene finner du på www.ladestasjoner.no, og hos de ulike ladeoperatørene.

 

Her finner du ladestasjoner per november 2019:

Ladestasjoner i kommunen.png

 

Sist endret: 16.12.2020