PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UPRISE – nytt prosjekt med fokus på flomdempning

UPRISE er et nytt prosjekt med fokus på flomdempning i Haldenvassdraget. UPRISE står for «Utvikling av helhetlig metode for prioritering av torvmarksrestaureringer for flomrisikokontroll i Haldenvassdraget», og er et nytt prosjekt som drives av Aurskog-Høland kommune.

UPRISE skal utvikle et forvaltningsverktøy spesielt for kommunene. Metoden skal være kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende slik at områder kan prioriteres for myrrestaurering.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Viken. Sammen med Aurskog-Høland kommune skal Haldenvassdraget Vannområde, NIBIO og NIVA drive prosjektet fra 1. august 2022 til 30. juni 2024.

Målet er å sikre høyest kostnadseffektivitet og lavest nivå av konflikter og barrierer for restaurering.  Innbyggere, lag og foreninger og bedrifter skal inkluderes. Flomrisikoreduksjon er et nøkkelord i UPRISE, der vi vil ta i bruk nye metoder for å identifisere områder av interesse, kvantifisere flomrisikoreduksjon og optimalisere andre fordeler som reduksjon av erosjon, vannrensing og biologisk mangfold.

Dette jobber vi med

Helt konkret vil UPRISE arbeide med å identifisere flomdempningspotensial ved restaurering av historiske torvmarker der man har endret arealbruken til skogproduksjon, torvindustri, o.a. Herunder vil UPRISE undersøke om flomdempningspotensialet kan økes ved reetablering av sammenhengende myrområder eller kan optimaliseres ift. plassering i vannområdet. Samtidig undersøkes og kartlegges lovmessige, sosiale og økonomiske barrierer for politiske beslutninger om restaurering av historiske torvmarker som virkemiddel mot flomepisoder. Torvmarker kan ha en rensende effekt ift. næringssalter i vannmiljøet, og UPRISE vil undersøke hvor mye reduksjon av næringssalter som er nødvendig for beskyttelse av biomangfold i vassdraget.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Viken. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen for UPRISE kan sees her.

Nyhetssaker

Nytt prosjekt 

Se bilder her

Dårlig vannmagasinering1_Visu Media AS (13).JPG

Dårlig vannmagasinering

Vålermåsan_biologisk mangfold_Kjetil Hauger.jpg

Vålermåsan, biologisk mangfold

Vålermåsan_funksjonelt vannmagasin_David Jordhus-Lier.JPG

Vålermåsan, funksjonelt vannmagasin

Vålermåsan_sentrumsnær_David Jordhus-Lier.JPG

Vålermåsan_stor torvmyr_Kjetil Hauger.jpg

Vålermåsan, stor torvmyr

Sist endret: 28.11.2022