PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flomdemping: Aurskog-Høland med nytt prosjekt

Flom kan forårsake stor skade, og i de siste årene har norske tettsteder stadig oftere blitt rammet av flom og ekstremvær. Aurskog-Høland kommune har startet et nytt prosjekt med fokus på flomdemping. Innbyggere, lag og foreninger skal inkluderes. Les mer om prosjektet, og se bilder her!

– Helt konkret vil UPRISE arbeide med å identifisere flomdempningspotensial ved restaurering av historiske torvmarker der man har endret arealbruken til skogproduksjon, torvindustri, sier Ole-Christian Østreng, miljørådgiver i Aurskog-Høland kommune.

UPRISE står for «Utvikling av helhetlig metode for prioritering av torvmarksrestaureringer for flomrisikokontroll i Haldenvassdraget». UPRISE er et stort og viktig prosjekt, som ledes av Aurskog-Høland kommune. Sammen med Aurskog-Høland kommune skal Haldenvassdraget Vannområde, NIBIO og NIVA drive prosjektet fra 1. august 2022 til 30. juni 2024. 

Vålermåsan_biologisk mangfold_Kjetil Hauger.jpg

Beskytte biomangfold

– UPRISE vil undersøke om flomdempningspotensialet kan økes ved reetablering av sammenhengende myrområder eller kan optimaliseres i forhold til plassering i vannområdet. Samtidig undersøkes og kartlegges lovmessige, sosiale og økonomiske barrierer for politiske beslutninger om restaurering av historiske torvmarker som virkemiddel mot flomepisoder, sier Østreng. 

Torvmarker kan ha en rensende effekt ift. næringssalter i vannmiljøet, og UPRISE vil undersøke hvor mye reduksjon av næringssalter som er nødvendig for beskyttelse av biomangfold i vassdraget.

– Flomrisikoreduksjon er et nøkkelord i UPRISE, der vi vil ta i bruk nye metoder for å identifisere områder av interesse, kvantifisere flomrisikoreduksjon og optimalisere andre fordeler som reduksjon av erosjon, vannrensing og biologisk mangfold, sier Østreng.

Vålermåsan_funksjonelt vannmagasin_David Jordhus-Lier.JPG

Innbyggere inkluderes

UPRISE skal utvikle et forvaltningsverktøy spesielt for kommunene. Metoden skal være kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende slik at områder kan prioriteres for myrrestaurering. Målet er å sikre høyest kostnadseffektivitet og lavest nivå av konflikter og barrierer for restaurering. Innbyggere, lag og foreninger og bedrifter skal inkluderes. 

Prosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Viken.

Vålermåsan_stor torvmyr_Kjetil Hauger.jpg

Sist endret: 28.11.2022