PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid - søknad om endring av områderegulering for Festningsåsen 4

På vegne av Aria Eiendom AS varsles det at det vil bli innsendt søknad om forslag til endring av gjeldende regulering for Festningsåsen 4 iht. plan- og bygningslovens § 12-14. Endringen gjelder traseen for gang- og sykkelveien SGS2 med tilhørende bro over Lierelva.

Tildelt planID er 322620240004. 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til: Archimatika Norge AS ved firmapost@archimatika.no. Spørsmål kan rettes til Kristian Ødegaard på tel 91111909 eller på angitt e-post adresse.

Frist for merknader er 12. juli 2024.

 

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Planavgrensning

 

Sist endret: 26.06.2024