PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Driftsmeldinger

03.08-2023: På grunn av nødvendig vedlikehold blir vannet i området Løken/Sandum stengt torsdag 03.08-2023 fra klokken 0900 - 1200. Tapp vann til eget forbruk før avstenging. Når vannet er tilbake kan du oppleve misfarging og luft. Tapp da vann fra kran nærmest inntaket til vannet er klart og uten luft. Berørte abonnenter har fått sms.

Oppdatering angående ledningsarbeider ved Klapput

Fra 31.08.2022 til 14.09.2022 vil noen abonnenter sør for Hafsten oppleve redusert vanntrykk på grunn av vannforsyning fra lavereliggende høydebasseng. 

Vanningsrestriksjoner

Setskog: Fra 07.06.2023 innføres det totalforbud mot bruk av slange, spreder, perforerte slanger og høytrykksspyler for abonnenter ved Syltomtjern vannverk på Setskog. På grunn av langvarig tørke må vannforsyningen gå til drikkevann, sanitærinstallasjoner, matlaging og andre nødvendige/grunnleggende behov. Det er fortsatt lov å vanne, men da kun med kanne eller bøtte i tidsrommet 1800 - 2100. Dette tidsrommet er satt for at brønnene skal kunne hente seg inn på nattestid, og fordi vannet ikke vil fordampe fra det som blir vannet like fort som om man vanner på dagtid.

Vanningsrestriksjoner for Syltomtjern vannverk videreføres. Du kan lese mer om vanningsrestriksjoner her.

 

Sist endret: 02.08.2023