PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vei- og veilysnorm

Veilysnorm for kommunene på Romerike

Veilysnormen ble vedtatt av Fellesnemd for kommunesammeslåing 23.09.2019, sak 51/19, og skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg som kommunene har ansvar for.

Normen legges til grunn for arbeider med veilysanlegg som kommunen eier, eller overtar for videre drift- og vedlikehold. Dette omfatter vei- og gatelysanlegg på fylkeskommunale veier med tilhørende gang- og sykkelveier, kommunale veier, gang- og sykkelveier, plasser og turveier og private veier som vedlikeholdes av kommunen.

I tillegg anbefales at normen legges til grunn for arbeider med belysningsanlegg på andre trafikkarealer som er åpne for allmenn ferdsel.

Forside Veilysnorm

Felles kommunal veinorm

Veinormen har til hensikt å etablere et likt utgangspunkt for planlegging og etablering av kommunale veier på Romerike.

Normen skal gi forutsigbarhet i form av helhetlige krav og lik standard for alle parter i utbyggingsfasen.

Det er lagt vekt på universell, rasjonell og hensiktsmessig utforming med tanke på bygging, drift og vedlikehold.

Forside veinorm

Kontakt

Vakttelefon vei :
922 80 100
(Betjent etter kontortid i perioden 15. okt - 15. apr)

I kontortiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen 

 

Sist endret: 19.12.2019