PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vinterdrift av vei

Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø- og issåle, samt strøing.

Veinettet i Aurskog-Høland består av private, kommunale og fylkeskommunale veier.

Aurskog-Høland kommune har ansvaret for vedlikehold av de kommunale veiene, Statens vegvesen har ansvaret for fylkesveiene og de private veiene har beboerne langs veien ansvar for.

Brøyting

Kommunale veier i boligfelt, bygdeveier, sentrumsgater, gang-/sykkelveiene, fortau og p-plasser er det kommunen som brøyter.

Det brøytes når:

  • Snødybde er 5 cm
  • Fokk/driv eller andre forhold gjør veiene ufremkommelige

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel.  Beboere må selv rydde egen innkjørsel.

Ved ishøvling av såle i tettbygde strøk, samkjøres det som regel med traktor som kommer like bak og rydder opp.

Skoler og plasser skal være brøytet før neste arbeidsdag.

Ved snøfall mellom fredags ettermiddag og mandag morgen brøytes skolene normalt ikke før på søndag eller mandags morgen. 

Strøing 

Alle kommunale veier/områder som brøytes, strøs også.

Langs kommunale veier er det flere steder satt ut strøkasser. Disse etterfylles av kommunen og er en ekstra hjelp for trafikantene ved vanskelige forhold.

Veiene skal være framkommelige for normalt vinterskodde kjøretøy, gang- og sykkelveier og fortau skal minst like god standard som veien.

Det strøs ved:

  • Glatte veier
  • Væromslag o.l.
Rennetining

Der stikkerenner er tette/frosne utføres det rennetining på vinterstid. Dette arbeidet baserer seg i stor grad på tilbakemeldinger fra innbyggerne. 

 

Kontakt

Vakttelefon vei :

922 80 100
(Betjent etter kontortid i perioden 15. okt - 15. apr)

I kontortiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen 

 

Sist endret: 17.12.2019