PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

13.9.2021: Disse koronareglene gjelder nå

Har du fått med deg koronareglene som gjelder nå? Hvor mange gjester kan du ha hjemme, hvordan er det med skoler og barnehager, og kan du reise? Full oversikt over tiltakene som gjelder nå finner du her. Det aller viktigste: Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. 

2021-9-9-koronaregler.png

Trykk på bildet for større versjon.

Det viktigste:

Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Krav ved innreise til Norge

Fortsatt innreiserestriksjoner. Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Sosial kontakt i private hjem

 • Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Restauranter, kafeer, barer

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

 • UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Arbeidsliv

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

 • Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av
  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Mer informasjon

Mer informasjon om smitte blant barn og unge finner du her

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset - ring smittesporing 940 21 223. For å bestille test - ring legevakten 116 117.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.09.2021