PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2.8.21: Disse koronareglene gjelder nå

Har du fått med deg koronareglene som gjelder nå? Fra 2. august kom det endringer i nasjonale koronatiltak. Det åpnes for kamper og stevner for voksne, og det kommer endringer i innreiserestriksjoner for mindreårige. Full oversikt over tiltakene som gjelder nå finner du her.

Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august. 

Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i sin anbefaling bedt regjeringen om å vurdere å utsette trinn 4 i to uker.

Delta dominerer

Delta-varianten har i sommer tatt over som den dominerende varianten i Norge, og andelen som er smittet av denne varianten øker. 

Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå.

En normal skolehverdag

Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først. Nå er det svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen. Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) har vært blant de viktigste virkemidlene for å holde kontroll på pandemien i Norge. Disse tiltakene berører mange, både enkeltpersoner, kommunene, skoler, barnehager og arbeidslivet. I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste. Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Kommunene bør spesielt vurdere om elever i videregående skole som er over 18 år og ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

Mindre justeringer i trinn 3

Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn 3. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.

 • I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.
 • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
 • Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.
 • Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt. 
Justeringer i trinn 4 - iverksettes ikke nå

Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn 4 nå, har det blitt besluttet noen mindre justeringer i trinn 4 utover det som er besluttet tidligere. Selv om disse ikke innføres nå, kommuniseres de ut for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene.

Dette er justeringene i trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning:

 • Det kan være opptil 500 personer på private arrangementer.
 • Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.
 • I trinn 4 økes antall deltakere på aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, fra 300 til 500 personer. Anbefalt gruppestørrelse økes i den sammenheng fra 40 til 50 personer.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen. 

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn 4:

 • Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.
 • Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.
 • Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.
 • Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.
 • Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.
 • Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, oppdaterte smittetall og vaksineinformasjon finner du her.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.08.2021