PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdom trår til: - Alle trenger fellesskap

I august var de nyansatte prosjektmedarbeidere i Aurskog-Høland kommune. Lørdag arrangerte de 15 ungdommene seminaret «Fritid for alle» for lag og foreninger, politikere, voksne som jobber med ungdom, og for ungdom selv. Hva mener ungdommene selv er nøkkelen for å få alle med? Du ser svaret her.

Hvordan skal vi sørge for inkludering, aktivitet og trivsel for barn og unge i Aurskog-Høland? Det skulle ungdommene finne svar på i et prosjekt hvor ungdom inviterer de voksne til innspill, i stedet for en mer tradisjonell tilnærming som ville vært at de voksne inviterer ungdom til innspill. Lørdag kunne de ønske velkommen til seminar.

Inspirert av de beste

De om lag 40 fremmøtte fikk bli inspirert av de beste. Både lokale ildsjeler og gjester utenfra viste fram hvordan de lykkes i å gi fritidstilbud til ungdom med ulike interesser, og til dels ungdom som står i fare for å falle utenfor. 

– Jeg er veldig fornøyd med hva vi har fått til. Det har vært veldig fint å høre alle innleggene i dag, å høre at det fins så bra aktiviteter i vår egen kommune, sier Madina Malaika Iqbal.

Linus Kasper Brubak er enig.

– Jeg var ikke klar over at Jeger- og fiskerforeningen gjør så mye for ungdom. Det var skikkelig inspirerende å høre på, sier Brubak.

Madina og Linus har ledet hver sin gruppe i prosjektet Ungdom og fritid, tilknyttet frivilligsentralen i kommunen. 

– Jeg syns det mest imponerende var å høre hvordan de fra Rocket-man har klart å lage et fellesskap for ungdom som strever, blant annet med rus» Hun viser til innlegget fra Eidanger idrettslag, som fortalte flere sterke historier om betydningen av å jobbe med inkludering, sier den tredje gruppelederen, Laibah Junaid Malik.

I tillegg til Bjørkelangen JFF og Rocket-man, var det bidrag fra Lillestrøm kommune og Lions Sørum som snakket om hvordan de guider barn og ungdom inn i aktiviteter (Sørum-modellen) og fra Høland idretts- og ungdomslag (HIUL) som inspirerte med alt de har fått til gjennom sin «59 grader nord» og aktiviteter etter skoletid.

Fotball og håndball er ikke for alle

Til slutt kom de 15 prosjektmedarbeiderne på scenen og la fram resultater og anbefalinger fra prosjektet Ungdom og fritid.  «Fotball og håndball er ikke for alle», mente de. I Aurskog-Høland er bare halvparten av ungdom med i organiserte fritidsaktiviteter, og det er mange som savner steder å treffe andre ungdom.

«Vi trenger gode møteplasser» mener ungdommene, men det er også behov for å se på muligheten for transport, å ha arbeidsplasser for ungdom og å ha et større spekter av aktiviteter sånn at alle kan finne noe de liker.

Fellesskap og tilhørighet

Flere av de som holdt innlegg sa at det fort blir fokus på prestasjon og konkurranse, da faller mange av. Det alle trenger er fellesskap og tilhørighet. Fellesnevneren for alle bidragene denne dagen var det å legge til rette for tilhørighet, mestring og inkludering.  Det er også dette «Ungdom og fritid» konkluderer med etter 3 måneders intens jobbing.

– Jeg håper de voksne tar oss på alvor, og at politikerne vedtar gode tiltak for ungdom i kommunen, avslutter Linus Brubak.

Om prosjektet: Ungdom og fritid

«Ungdom og fritid» er et prosjekt av og for ungdom, med fokus på:

  • Ungdommens hus
  • Ungdomstilbud på Auskog- Høland Frivilligsentral
  • Fritidsaktiviteter for barn og unge i kommunen
  • Ungdom fra 14-17 år som jobber som prosjektmedarbeidere tilknyttet
  • Frivilligsentralen høsten 2022.
  • 15 ansatte ungdommer fra hele kommunen
  • Arrangerte seminaret: Fritid for alle – hvordan skal vi sørge for inkludering, aktivitet og trivsel for barn og unge i Aurskog-Høland?

Sist endret: 24.11.2022