PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageopptak 2021: Søknadsfrist 1. mars

Skal du søke barnehageplass? Husk at søknadsfristen går ut på mandag. Kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Hovedopptak til barnehageåret 2021/2022 har søknadsfrist 1. mars 2021. Informasjonen du trenger finner du her.

Slik søker du

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk i perioden 1. januar – 1. mars.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2021/2022, med oppstart fra august.

Det sendes en søknad for hvert barn du ønsker å søke om barnehageplass til. I søknaden kan du velge blant alle barnehagene i kommunen og vi anbefaler at du søker om plass i flere barnehager.

Har du sendt inn søknad i 2020 og takket nei, eller ikke fått tilbud om plass, må du søke på nytt eller oppdatere søknaden før 1. mars. Dette gjøres via Oppvekstportalen. Her kan du også sende søknad om å endre plasstype.

Det er de ønskene som er registrert innen 1. mars som gjelder gjennom hele hovedopptaket og det vil ikke være mulig å endre søknaden i denne perioden. Søknader levert etter fristen vil ikke bli behandlet i hovedopptak, men vil bli satt på venteliste og vurdert dersom det finnes ledige plasser etter at hovedopptaket er avsluttet.

Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

Husk dokumentasjon

Dokumentasjon av betydning for prioritet på ventelisten må være av nyere dato og være kommunen i hende innen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket.

  • Dokumentasjon/vedlegg sendes per post til: Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Rett til plass

I hovedopptaket 2021 vil barn som fyller ett år innen utgangen av august, september, oktober og november ha rett til å få plass i barnehage fra den måneden de fyller ett år.

Retten til barnehageplass forutsetter at det søkes om plass innen 1. mars, og at barnet er bosatt i kommunen.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du reduksjon i foreldrebetalingen i form av søskenmoderasjon. I tillegg har kommunen to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager i kommunen.

Alle får svar innen utgangen av april

Perioden for hovedopptak er en travel tid og det kan være vanskelig å nå oss på telefonen.

Alle som har søkt innen fristen vil få tilsendt svar i løpet av mars/april.

Informasjon om alle barnehagene i kommunen finner du her. På disse sidene vil du også finne mer informasjon om søknadsprosessen, søknadsskjemaer, vedtekter og betalingssatser.

Sist endret: 24.02.2021