PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er jeg en nærkontakt?

Det er smittesporingsteamet som definerer hvem som er nærkontakter. Man regnes som nærkontakt hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet mindre enn 48 timer før han fikk de første symptomene, og kontakten har vært på under to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller man har hatt direkte fysisk kontakt, eller direkte kontakt med sekret.

Det er kommuneoverlegen og smittesporingsteamet i kommunen som definerer hvem som er nærkontakter ut fra hva smittesporingen viser. Hvis du blir definert som nærkontakt til en positiv smittet eller selv får en positiv koronaprøve, vil smittesporingsteamet i kommunen kontakte deg. Du trenger ikke å ringe legevakten, de kontakter deg.

Til deg som testes og har vært utsatt for smitte

Testsenter for covid-19

 
Nærkontakter 

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

  •  man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene  

OG kontakten har vært 

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER  
  • direkte fysisk kontakt ELLER  
  • direkte kontakt med sekret.   

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten.  

Personer som ved godkjent metode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt karanteneplikt. 

imagedel5r.png

Smitter ofte de nærmeste

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som:   

  • Bor i samme husstand. 
  • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand, som for eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap. 
  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

Følg med på hvem  

Arbeidet med smitteoppsporing er viktig og krevende. For å bidra til et lettere smittesporingsarbeid, dersom du blir smittet eller definert som nærkontakt, kan det være nyttig å tenke over hvem som har vært dine nærkontakter i løpet av dagen. Hvem har du hatt nærkontakt med, eller vært sammen med i mer enn femten minutter og holdt mindre enn to meters avstand til? 

Kilde FHI

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 26.11.2020