PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronatall, utbygging på Hemnes og leiligheter på Aursmoen

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne fikk orientering om koronasituasjonen i Aurskog-Høland kommune, og det ble diskusjon om utbygging på Sagtomta på Hemnes. I tillegg behandlet formannskapet planer om utbygging på Aursmoen. Hvor mange etasjer blir det? Svaret får du her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her

  • Hele møtet kan du se her. Dersom det er en spesiell sak du vil se kan du klikke i sakslisten til venstre for bildet for å velge hvilken sak du vil se. Vi anbefaler at du bruker Chrome som nettleser for best resultat. 

Koronaoppdatering

Formannskapet fikk i tillegg en statusoppdatering på koronasituasjonen i vår kommune. De fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. Aurskog-Høland kommune ligger nå på tiltaksnivå 5B, som gjelder frem til 25. april. Tirsdag denne uken skal kommunen i møte med statsforvalteren for å få signaler om hva slags regler som skal gjelde i kommunen etter dette.

– Vi har 287 positive. Nå tikker smittetallene heldigvis nedover. Det er færre som har ukjent smittevei, og det er viktig. Det betyr at vi går fra risikonivå 4 til risikonivå 3. Det stemmer veldig bra med at vi er på tiltaksnivå 5B frem til søndag. Da har ordfører uttalt at vi ønsker å håndtere dette lokalt, så får vi se hva statsforvalteren sier i møtet denne uken, sier kommunedirektør Inger Hegna.

  • Hele redegjørelsen kan du se her. (Velg "Orienteringer" i sakslisten til høyre for bildet. Ønsker du å se kommunedirektørens presentasjon på projektor, trykker du på knappen «projektor» under bildet.)

Det går stadig fremover med koronavaksineringen i vår kommune, og kommunedirektøren orienterte om hvor mange som er satt, og hvilke aldersgrupper som står for tur. 

– Vi nærmer oss 4000 doser satt i vår kommune. 968 er fullvaksinerte, mens 2926 har fått en dose. I uke 16 er det hovedsakelig dem som er født i 1948 som skal vaksineres, i tillegg personer i risikogrupper, sier Hegna.

Kommunen får 540 vaksinedoser i uke 16, og 630 vaksinedoser i uke 17. Mer informasjon om vaksinering i vår kommune finner du her.

Ja til 6 etasjer på Aursmoen

Politikerne behandlet planer for Aurveien 70-74 på Aursmoen. Saken var først oppe til behandling i formannskapet i fjor. Planene avviker på flere områder fra reguleringsplanen for området, og politikerne ønsket en grundigere gjennomgang av planene. Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse på Aursmoen.

Det planlegges to leilighetsbygg med varierende etasjehøyder på 6 etasjer, og vil gi 50 nye boenheter på Aursmoen.

– Slik situasjonen har blitt på Aurskog nå, hvor vi ikke kan tilby flere tomter de nærmeste årene, er det ekstremt viktig å satse på leiligheter nå, slik at vi kan frigjøre eneboliger, sier Tommy Lunnaas (Ap).

Et samlet formannskap gikk inn for å si ja til planene.

– Jeg er litt betenkt med høyden, men jeg skal godta at dette er i tråd med det vi vedtok sist, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Boligbygging sagtomta på Hemnes

Formannskapet diskuterte i tillegg planer for boliger på sagtomta på Hemnes. Utbygger ønsker å bygge 12 boliger på tomta, men kommunen mener grunnforholdene er for dårlige. Planområdet består i dag av en blanding av skog, dyrka mark og åpen jorddekt fastmark. På eiendommen har det tidligere vært drevet sagbruk. Avstanden til skolen er cirka 500 meter, og til butikksenteret er det cirka 1000 meter. nnenfor planområdet er intensjonen å legge til rette for bygging av 12 kjedede boliger med garasjer. 

Planområdet, som i tidligere kommuneplan var avsatt til næringsområde, ble i kommunedirektørens forslag til kommuneplanen for 2018-2028 foreslått omdisponert til LNF-formål, med bakgrunn i at tomten har dårlige grunnforhold. Under den politiske behandlingen ble det mot kommunedirektørens anbefaling i stedet besluttet å omdisponere deler av området til boligformål.

Kommunedirektøren mener at planforslaget bør avvises, på grunn av tomtens dårlige grunnforhold og funn av helsefarlige og eksplosive gasser. Et samlet formannskap ønsket likevel å åpne for boligbygging på tomten.

– Vi har ønsket oss boligbygging på Hemnes i lang tid, og når det først dukker opp et prosjekt på Hemnes er viljen til å finne vei ganske stor. Vi ønsker at hver stein bør snus for å finne løsninger. Da blir det sendt på høring, og da får man inn alle innspill og får gjort dette grundig, sier Eline Hestsveen (Sp).

Hun fikk støtte av Randi Ransberg (Ap), og et enstemmig formannskap gikk inn for å si ja til at planene legges ut på høring.

– På den ene siden er det mange ting som ikke er i orden. Men dersom man fullfører prosjektet med avbøtende tiltak tenker jeg at dette er både sikkert og trygt. Hemnes trenger flere boliger, dette er sentrumsnært, og alt ligger godt til rette. Samtidig ser jeg at Ruter sier det går altfor lite buss, men da kan jo kanskje de gjøre noe med det. Vi vil si ja til prosjektet, under forutsetning av at det gjøres på en trygg måte, sier Ransberg.

Hele diskusjonen kan du se her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg saker om biogassanlegg, Inn på tunet, koronakompensasjon for brukere av kulturskolen, og halleie. Hele møtet kan du se her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 10. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.04.2021