PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillige trår til: Besøksverter på sykehjemmene

Kontakt med pårørende og familie er viktig for beboerne på sykehjem. Koronasituasjonen førte til smittevernrestriksjoner og begrensninger på besøk. Sykehjemmene i kommunen vår lette etter måter å tilrettelegge for besøk, og samtidig holde smittereglene. Besøksverter ble en god avlastning for personalet.

– Vi vet og ser at det er viktig for pasienter med sosial omgang til sine nærmeste. Med de smittereglene som har kommet med koronasituasjonen krever det en del resurser å sørge for at besøk til sykehjemmene blir gjennomført. Nå som vi har vært så heldig å få hjelp av Frivilligsentralen med besøksverter har dette lettet arbeidet, sier Anita Hansen, virksomhetsleder Aurskog sykehjem.

Aurskog-Høland kommune var tidlig ute med å oppfordre til varsomhet ved besøk på sykehjem og institusjoner. Folkehelseinstituttet (FHI) innførte så restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Det er fortsatt restriksjoner for besøk inn på sykehjemsavdelingene, men pårørende kan ta kontakt med sykehjemmene for å avtale besøk.

God rutine

Besøksvertene har tatt jobben med å trille bruker til og fra besøksrom, ta imot pårørende til avtalt tid, spriting av flater og innskriving i protokoll. Frivilligheten er organisert av en god og «gammel» traver fra Aurskog-Høland kommune, Inger Heggen Olsen, og sammen har alle avdelinger fått gode ordninger.

– Vi har laget en egen rutine for besøksverter slik at det blir mer forutsigbart for alle. Frivillighetssentralen jobber med å få til samme ordning, også på Hemnes sykehjem med en egen koordinator og frivillige der, sier Hansen.

Det var litt logistikk som måtte gå seg til i starten. Når vil pårørende komme? Når kan frivillige være til stede og passer dette med besøkende? Sammen har Frivilligsentralen og avdelingene kommet frem til ordninger som passer for både pårørende, brukere, sykehjem og frivillige.

– Besøksverter er på Aurskog sykehjem to ganger i uken, hver onsdag og søndag fra klokken 15.00-18.00, og på Bjørkelangen sykehjem tirsdag og torsdag, sier Anne Marte Evensen Larsen, virksomhetsleder Aurskog sykehjem avdeling syd.

Viktig hjelp

De ansatte ved sykehjemmene i vår kommune understreker hvor viktige besøksvertene og de frivillige har vært i en periode som har krevd mye ekstra fra helsetjenesten.

– Vi er svært takknemlig for hjelpen fra de frivillige som stiller opp. Det har en periode vært utfordring med forkjølelse og lav terskel for å være hjemme grunnet korona om dagen. Da har dette vært til god hjelp for oss når vi har hatt travle dager og det frigjør tid til å organisere andre aktiviteter for brukerne på avdelingen, sier Larsen.

Retningslinjer for besøk

Her er retningslinjene for besøk på sykehjem i vår kommune:

  • Besøk avtales på forhånd med avdelingene. 
  • Besøksprotokoll føres.
  • Smittevernstiltak ivaretas i tråd med FHIs råd gjennom tydelige rutiner og sjekklister.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

frivillige sykehjem (1).jpg

Trår til: Besøksvertene har tatt jobben med å trille bruker til og fra besøksrom, ta imot pårørende til avtalt tid, spriting av flater og innskriving i protokoll.

frivillige sykehjem (2).jpg

Flott hjelp: Frivilligheten er til uvurderlig hjelp for sykehjemmene i disse koronatider, og er organisert av en god og «gammel» traver fra Aurskog-Høland kommune, Inger Heggen Olsen.

frivillige sykehjem (4).jpg

Koronatiltak: Smittevernstiltak ivaretas i tråd med myndighetenes råd gjennom tydelige rutiner og sjekklister.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020