PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Godkjent reguleringsplan for Vestrengåsen 2

Reguleringsplan for Vestrengåsen 2 legger opp til utvidelse av det eksisterende boligområdet Vestrengåsen på Momoen. Det planlegges etablert frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med 40 byggeklare tomter, 10 eneboliger og to leilighetsbygg med 4 boenheter i hver. Vedtaket kan påklages innen 2. februar.

Detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2 ble godkjent av kommunestyret den 13.12.2023. Planforslaget legger opp til utvidelse av det eksisterende boligområdet Vestrengåsen på Momoen. Det planlegges etablert frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med 40 byggeklare tomter, 10 eneboliger og to leilighetsbygg med 4 boenheter i hver. Totalt åpner planforslaget for 58 boenheter. Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Grefsen Eiendom.

Vedtaket kan påklages innen fredag den 2. februar 2024.

Eventuelle klager kan sendes skriftlig som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Plandokumenter finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.01.2024