PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innfører nye koronatiltak

I solidaritet med Oslo kommune innfører nå Aurskog-Høland kommune nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene er blant annet påbud om munnbind i kollektivtransport, oppfordring til registrering av gjester på skjenkesteder og forbud mot arrangementer på mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

– Vår kommune er en del av bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo, og for at Oslo kommune skal lykkes, må også vi være med på denne dugnaden, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Tiltakene

Aurskog-Høland kommune innfører følgende tiltak:

  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten. Munnbindet skal brukes når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år og skoleskyss for barn i barne- og ungdomsskolen.  
  • Kommunen anmoder serveringssteder som har skjenkebevilling om å ha et system for å registrere gjestenes kontaktopplysninger.
  • Det er ikke tillatt med innendørsarrangementer på mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
  • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 20 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan holdes.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-3009201 finner du her.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Tiltakene er utarbeidet etter anbefaling av kommuneoverlegen.

Kollektivreiser

Kommunen oppfordres innbyggere til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Alle må ha med munnbind selv.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for skoleskyss på grunnskoletrinnet.

Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Aurskog-Høland kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet.

Kommunen anmoder serveringssteder som har skjenkebevilling om å ha et system for å registrere gjestenes kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19 smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til å avvise gjester som ikke ønsker å registrere seg.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven.

Det vil gjennomføres hyppigere kontroller.

Større arrangementer

Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. 

For øvrig gjelder forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet.

Private sammenkomster

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 20 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 20 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Sammen om smittevern

Mange av de samme og lignende tiltak vil i løpet av de nærmeste dagene bli innført i kommunene i regionen rundt Oslo.

Den siste tiden har Oslo kommune innført strengere smitteverntiltak og restriksjoner på grunn av økt smitte i hovedstaden. Mandag ble flere kommuner, deriblant Aurskog-Høland, innkalt til digitalt møte for å vurdere om også regionene rundt Oslo må ty til innskjerping av tiltak. Til tross for at vår kommune per i dag er tilnærmet smittefri, regnes kommunen som en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen til Oslo.

Onsdag vedtok Aurskog-Høland kommune de nye tiltakene i et ekstraordinært møte i formannskapet, og tiltakene trer i kraft fra om med torsdag 1. oktober. Oppfølging av vedtaket skjer i formannskapsmøte mandag 12. oktober.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Sist endret: 24.11.2020