PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Økonomi, korona og skolekvalitet

Mandag var det møte i kommunestyret. Politikerne behandlet tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. I tillegg kan du se politikerne diskutere hvordan møtene skal holdes i koronaperioden – digitalt eller fysisk? Møtet ble streamet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 20. oktober, og møtet ble overført på Kommune-TV. Møtet ble på grunn av koronasituasjonen avholdt i kultursalen på Bjørkelangen skole. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av.

Hele sakslisten finner du her.

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023. Det rapporteres på økonomi, personal, og kommunens tjenesteområder.

Politikerne roste kommunens ansatte for en solid jobb i året som har gått, og stilte blant annet spørsmål rundt dreiningsprosjektet i Helse og livsmestring, bemanning i Kultur og medvirkning, og organisering under koronasituasjonen.

– All ære til våre medarbeidere i kommunen som gjør en stor jobb for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi vet det er store krav til effektivisering i flere sektorer. Vi vet at det er betydelig styrking av helse og livsmestring, det blir spennende å se hvordan det går, sier Randi Ransberg (Ap).

Kommentarene fra politikerne, og kommunedirektørens svar, kan du se her.

Korona: Fysiske møter?

Politikerne behandlet i tillegg sak om mulighet for å gjennomføre politiske møter digitalt, for å ivareta smittevern på en bedre måte

– Fjernmøter, så lenge det er korona. Så enkelt er det for meg, sier Steinar Ottesen (Ap).

I sin saksfremstilling mener kommunedirektøren at det under pågående koronapandemi er hensiktsmessig at kommunestyret åpner opp for å kunne avholde fjernmøter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Dette vil bidra til at flest mulig av de faste medlemmene kan delta i oppsatt møteaktivitet.

– Jeg er opptatt av en ting, og det er at vi skal ha respekt for at noen er bekymret. Noen kan ta forholdsregler og tenke at «i dag bør jeg være hjemme». Jeg har likevel lyst til at de skal kunne delta. Vi må få et system for det, sier Roger Evjen (Ap).

Kommunedirektøren påpekte av dersom politikerne ønsker en form for hybridmøter, hvor noen møter fysisk og andre er på Teams, så er det mulig.

– Vi har en del mennesker som blir satt i karantene fordi en kollega blir syk, da må vi innvilge fjernmøter. Det må vi passe på at vi har et regelverk for, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Hele diskusjonen kan du se her. Kommunedirektøren orienterte i tillegg om koronasituasjonen i vår kommune, dette kan du se under "orienteringer i kommunestyret" på slutten av møtet. Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Kvalitet i skolen

Kommunestyret behandlet sak om hvordan Aurskog-Høland kommune skal jobbe med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av skolenes arbeid.

– Dette er en solid plan og et viktig steg videre på et godt samarbeid i forhold til oppvekstvilkår og skolehverdagen for barna våre, og for alle som jobber der. Vi vet at skolehverdagen for de minste elevene slutter klokken ett, og så er det over i SFO. Den merlæringen som skjer i barnas fritid er vel så viktig som den som skjer i skolen. Når denne planen skal rulleres kan vi koble på kvalitetsarbeidet som gjøres i SFO, slik at vi kan se det i sammenheng, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Hele behandlingen kan du se her.

Medvirkningsstrategi

Kommunestyret behandlet i tillegg sak om opprettelse av oppgaveutvalg for utarbeidelse av medvirkningsstrategi. Strategien skal si noe om aktiviteter for kommunens samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Utvalget skal være sammensatt av innbyggere og politikere.

– Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Behandlingen i kommunestyret kan du se her.

Krisepakke til næringslivet

Aurskog-Høland kommune har blitt tildelt 600.000 kroner til bruk for et næringsfond i forbindelse med regjeringens krisepakke for å motvirke effektene av koronatiltak. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen.

Kommunedirektøren foreslår at det opprettes et kommunalt næringsfond i samsvar med føringene satt av overordnede myndigheter, og at midlene deles ut til varig næringsutvikling der det er positive effekter innen digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Behandlingen i kommunestyret kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020