PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se kommunestyret live: Bredbånd, korona og skjenking

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. På sakslisten står blant annet underveisvurdering av koronautbruddet, og mobil- og bredbåndutbygging – se hvor man vil bygge ut. I tillegg kan du se politikerne diskutere ny planstrategi for kommunen. Møtet sendes live her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 7. september. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her

Her foreslås det mobil- og bredbåndutbygging

Politikerne skal blant annet gjøre vedtak om mobil- og bredbåndutbygging i kommunen. Tilgang til mobildekning på veistrekninger gir innbyggere, næringsliv, besøkende og kommunen selv en mer effektiv og sikker hverdag. For å kunne nå målet om mobildekning på alle veier og bredbånd til alle hjem, forslår kommunedirektøren at det bevilges 5 millioner kroner i året til bredbåndsutbygging. Beløpet vil legges inn som en ny investering i økonomiplanen for 2021. Blant områdene som foreslås prioritert er Røytjern.

– Det er viktig å ha mobildekning i området rundt Røytjern både fra et sikkerhetsmessig perspektiv, særlig i forhold til drukningsfare, og at det er et område der kommunen også har et behov for å kunne nå ansatte, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremstillingen.

I tillegg er Dalsroen et område som bør prioriteres i fremtidige N-kom-søknader. Kommunedirektøren anbefaler at dette området tildeles støtte på 350.000 kroner, slik at prosjektet kan gjennomføres. Hele saken kan du lese her. 

Koronahåndtering

Politikerne får dessuten en underveisvurdering av kommunens håndtering av koronautbruddet. Underveisevalueringen har som hensikt å kvalitetssikre og eventuelt gjøre nødvendige forbedringer og endring. Oppdatert informasjon om koronavirussituasjonen i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

– Tiltak, endringer og læringspunkter som har kommet frem gjennom denne underveisevalueringen, skal følges opp slik at kommunen blir enda mer robust ved en eventuell utvikling av situasjonen, sier kommunedirektøren i sin vurdering.

Hele saken kan du lese her. 

Mangfold, inkludering og likestilling

Politikerne skal også behandle planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling. Planprogrammet viser hvordan man skal jobbe frem kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling.

Kommunedelplanen vil løfte hvordan likestilling gjennom likeverd, like muligheter og like rettigheter kan fremmes for alle innbyggere i kommunen, samt forhindre diskriminering. Planen med tilhørende tiltak skal bidra til å skape inkluderende fellesskap uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hele planprogrammet, samt høringsinnspill som har kommet i saken, kan du lese her. 

Planstrategi

Politikerne skal i tillegg behandle planstrategi Aurskog-Høland kommune 2020-2024, søknad om fast skjenkebevilling til Big Dream Arena, og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter. Hele sakslisten finner du her

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020