PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brakker settes opp som skolepaviljong på Aursmoen.

Setter opp midlertidige paviljonger på Aursmoen

1. februar startet arbeidet med å forberede og sette opp brakkene som skal huse barnetrinnet ved Aursmoen i skole frem til den nye skolen står klar. Totalt settes det opp tre paviljonger som skal inneholde alt av rom og utstyr som elever og ansatte på barnetrinnet trenger.

pavilsjonger (3).JPGDen største paviljongen skal stå oppe på skolegården i forlengelse av samfunnsbygget. De to andre paviljongene plasseres på grusplassen ved skøytebanen.

aursmoen skole 1.png

PLASSERING: Bygg A, B og C er paviljongene, og slik blir de plassert på skoleområdet. 

– Vi har hatt en god dialog med AFSK’s skøytegruppe, og vi har fått til løsninger som ivaretar store deler av skøytebanen, samtidig som skolen får tilgang til uteområdene rundt idrettsanlegget til AFSK. Dette gjør at uteområdet for elevene blir romslig og godt, selv i denne midlertidige perioden, forklarer Heidi Cecilie Gilje, som er prosjektleder for byggeprosjektet.

Barneskolen tømmes

I midten av juni skal barneskolen være tømt for alt av utstyr som skal gjenbrukes og klargjøres for riving. Møbler, IT-utstyr, bøker og annet utstyr skal gjenbrukes og tas vare på.

Tegning av brakkene på aursmoen skole

FASADE: En illustrasjon av paviljongene som skal settes opp til barnetrinnet. 

– Vi flytter lekeapparater fra uteområdet på skolen, og bruker det ved paviljongene. Parkering og henting levering løses med en mindre parkeringsplass for ansatte ved paviljongene. For øvrig benyttes parkeringen ved ungdomsskolen/idrettshallen som i dag inntil denne skal opparbeides mot slutten av prosjektperioden, forklarer Gilje.

Slik skal det se ut

Barnehagen bygges helt i nord som en utvidelse av tilbygget fra 2010. Innkjøring til barnehagens parkeringsplass er samme som dagens innkjøring ved Finstadhagen industriområde. Innkjøring for varelevering og renovasjon er samme innkjøring som til dagens parkeringsplass ved barnetrinnet.

– Her skal vi bevare den store furua som står der i dag. Flerbrukshallen og svømmehallen ligger nærmest veien og fungerer som avskjerming mot støy og trafikk mellom veien og skolens uteområde, sier Gilje.

Selve hovedinngangen vender mot sør, mot gangveien fra parkeringsplassen slik den er i dag.

tegning av skoleområdet.png

FERDIG: Oversiktstegning over hvordan Aursmoen skole og barnehage skal se ut.

En ny organisering av skolebuss og parkering skal løse utfordringene med blandingen av myke trafikanter og busser og biler.

– Det blir en egen inn- og utkjøring for bussene nærmest Epletunet barnehage. Og en egen inn- og utkjøring for parkering og for ”kjøss og kjør”, som vi sier i Aurskog.

Skogsområdet rundt barneskolen skal beholdes slik at dette kan brukes av både skolen og barnehagen. I tillegg opparbeides uteområdet med høyder, gress, lekeapparater og ulike soner tilpasset ulike aldersgrupper.  

– Foran hovedinngangen skal det lages en Festplass med amfi, plass til scene, mulighet til å koble til høyttaleranlegg, samt flaggstang og juletrefot. Her skal det bli flott å feire 17. mai og å samles når korpset spiller til julegrantenning i desember, forteller Gilje.

Her kan du følge med på prosjektet!

Kommunen har laget en egen nettside for byggingen av nye Aursmoen barnehage og skole. Her kan du følge med på informasjon om prosjektet, tidsplaner, nyheter og hva som skjer på kommunens hjemmeside. 

Ny skole og barnehage på Aursmoen: Aurskog-Høland kommune - Ny barnehage, skole, flerbrukshall og svømmebasseng på Aurskog (ahk.no)

Sist endret: 27.02.2023