PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny barnehage, skole, flerbrukshall og svømmebasseng på Aurskog

Aurskog-Høland kommune bygger ny barnehage, 1-10 skole, flerbrukshall og svømmebasseng på Aursmoen. Totalentreprenør er Backe Romerike AS.  Bygningene skal stå på tomten der barneskolen ligger i dag. Barnehagen tilknyttes tilbygget fra 2010 som skal bevares og gjenbrukes. På dagtid skal svømmebassenget, flerbrukshallen og barnehage- og skolebygget brukes til undervisning, og på ettermiddagene, kveldene og i helgene kommer det til å være ulike aktiviteter og tilgjengelighet for innbyggerne på Aurskog. Med dette får folk på Aurskog nye, gode møteplasser, sentralt plassert på Aursmoen med god tilknytning til idrettsanlegget og til sentrum med butikker og servicetilbud. Dette blir et løft for hele Aurskog.

Aursmoen skole fugleperspektiv oppdatert - liten.jpg

Rett før sommeren 2023 flytter elevene på barnetrinnet inn i midlertidige paviljonger. Disse plasseres i tilknytning til ungdomsskolen og skøytebanen ved idrettsanlegget.

Ny barnehage

Bilde barnehagen.png

Den nye barnehagen bygges helt nord på tomten og delvis i tilbygget fra 2010. 2010-bygget skal romme 6 storbarnsavdelinger, mens tilbygget har kjøkken, personal- og administrasjonslokaler og fire småbarnavdelinger med direkte tilknytning til vognskur helt i sør.

Ny skole

Aursmoen skole fugleperspektiv oppdatert stor.jpg

Skolen har kapasitet til totalt 35 klasser fordelt på 10 trinn. Det vil si at det er plass til tre paraleller på alle trinn, i tillegg er det ekstra klasserom til de trinnene som deles i fire klasser.

Skolens uteområde skjermes for trafikkstøy ved at fasaden til svømmhallen og flerbrukshallen vender ut mot veien. 1.-4. klasse er i en egen fløy over to etasjer, nord mot barnehagen.  

5.-7. trinn holder til i 2. etasje over hovedinngangen og alle spesialrommene.

8.-10. trinn har tredje etasje for seg selv.

Alle trinn har egne innganger, garderober og hjemmeområde.  Knutepunktet i skolebygningen er midtrommet som er åpent gjennom alle tre etasjene. Dette gir mye lys og oversikt, uansett hvor i bygget man befinner seg.

Flerbrukshall og svømmebasseng

Flerbrukshallen har håndballflate i full størrelse. Den kan deles i tre og har to separate garderobesett + lærer-/dommergarderober. 

Svømmehallen har et opplæringsbasseng på 10x12,5 meter i tillegg til to garderober + lærergarderober.

Et åpent og tilgjengelig nærmiljø

Barnehagen og skolen ligger sentralt på Aursmoen med kort vei til sentrum og i nær relasjon til idrettsanlegget og AFSK. Vi ønsker å etablere et hyggelig nærmområde som inviterer til aktiv bruk utenom barnhagens og skolens åpningstid.  

Samarbeidsparter

Prosjektet gjennomføres som en samspillentreprise med overgang til totalentreprise. Backe Romerike AS er totalentreprenør.

Samspillsentreprise innbærer at Aurskog-Høland kommune som byggherre har samarbeidet med arkitekter, rådgivere og entreprenører i utviklingen av prosjektet helt fra oppstartsfasen. For å sikre at brukerne og drift får funksjonelle bygg har vi også hatt en omfattende brukerprosess gjennom hele samspillsfasen.

Anleggsarbeider

Første del av byggeprosjektet blir å rive ekisterende bygningsmasse som ikke skal gjenbrukes, samt legge om vann- og avløpsrør som berøres av byggeprosjektet.

Det skal kun bygges kjeller under den delen av bygget som rommer svømmebassenget. Dette medfører noe graving og spunting i dette området. 

Backe Romerike AS legger ut informasjon om anleggsarbeidet og forhold som berører trafikkavvikling, gang- og sykkelevei m.m. på sin prosjektside. Denne siden finner du her.

Tidsplan

Våren 2021: oppstart internt prosjektarbeid. Studietur med politikere og representanter for virksomhetene, tillitsvalgte og andre interessenter. Evaluering av egne prosjekter, behovskartlegging og funksjonsbeskrivelser.

Sommeren 2021: Utlysning av prekvailfisering til samspillskontrakt og forprosjekt

Høsten 2021 og vinteren 2022: Gjennomført konkurranse og forhandlinger med aktuelle leverandøer.

2. mai 2022: Signert samspillkontrakt med Backe Romerike AS

Mai til november 2022: Samspillsfase med utarbeidelse av forprosjekt i samarbeid med brukere og andre interessenter.

12. desember 2022: Vedtak om bygging i kommunestyret

30. januar 2023: Signert totalentreprisekontrakt med Backe Romerike AS

Torgei Grønsberg og anneKirsti Johansen holder opp kontrakten.

1. februar 2023: Oppstart midlertidig løsning. Indus starter arbeidet med å sette opp paviljonger for å få flyttet barnetrinnet før byggestart.

Nye paviljonger settes opp for skole på Aursmoen

Juni 2023: Barnetrinnet flytter over i paviljongene

Sommeren 2023: Backe Romerike AS river bygningsmassen på barnetrinnet, med unntak av tilbygget som skal brukes til barnehage. 

23.10.04-11.jpg

23.10.11-04.jpg

01. thumbnail_IMG_2823.jpg

23.10.17.jpg

September-november 2023: Massivtreelementene på barnehagen heises på plass. Fasadeelementene monteres og taket tettes. 

23.11.06-13.jpg

23.11.06-03.jpg

Fundamenteringen på skolebygget er godt i gang. Kjelleren under svømehallen er straks ferdig og i slutten av november 2023 vil de første massivtreelementene på skolen ankomme.

Opparbeidelse av ny parkering, "kjøss&kjør" og avkjøring for skolebussene gjøres ferdig i 2024!

 

Sommeren 2025: Byggene overleveres kommunen

Høst 2025: Barn og elever tar i bruk den nye barnehagen og skolen

Kontaktinformasjon

Prosjekteier

Portrett av Laila Durrani

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning: Laila Durrani

Prosjektet i media

Budsjettsprekk på 10 millioner

Bygger i betong - ikke i tre: - Vi er opptatt av erfaringsoverføring

 

Nå river Asle skolen hvor han selv var elev 

Slik ser det ut innenfor byggegjerdene 

Etter 44 år er det slutt - trist med vi gleder oss!

Kontrollutvalget granser prosjektet

Her blir det svømmebasseng og flerbrukshall

Paviljongene er på plass - lekeområdet flyttes også

Svømmegruppa jubler!

Nå blir det ny skole på Aursmoen - lokale karer skal lede byggeprosjektet

Diskuterer ny skole til 900 millioner kroner, med både jubel og klump i magen 

-Hvis dere ikke bestemmer dere nå, blir det både dyrere og enda mer forsinkelser

Vi skulle gjerne visst kostnaden litt før 

Vil bygge dobbelt så høyt som tillatt

Kostnadssprekk: Ny skole og barnehage kan bli 300 millioner kroner dyrere enn antatt

Det er utrolig gøy å se engasjementet

Hundrevis av unger skal over i paviljonger

Nå er det bestemt hvem som skal bygge ny skole og barnehage

 

Kommunens nyheter om prosjektet

Setter opp midlertidige paviljonger på Aursmoen 

Signerte kontrakt om bygging av ny barnehage og skole på Aursmoen

Kommunestyret live: Økonomiplan og ny skole

Formannskapsmøte 28.11.22: Ny barnehage og skole m.m. 

Podcast: Ny skole på Aursmoen - alt du trenger å vite

 

Forfatter: Heidi Gilje, prosjektleder

Sist endret: 20.03.2024