PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Solceller på Bjørkebadet

Forrige torsdag var den offisielle åpning av det nye solcelleanlegget på Bjørkebadet. Aurskog-Høland kommune har nå tre egne solcelleanlegg. Grovt estimert» produserer de 150 000 kWh solstrøm i året.

Denne våren har det blitt montert 374 solcelleplater på taket på Bjørkebadet. Solcelleplatene gjør om solenergi til strøm, strømmen som produseres der brukes på Bjørkebadet og elbilladerne utenfor.   

100 000 kWh 

– Dette anlegge vil produsere cirka 100 000 kWh solstrøm i året. Dette vil redusere strømutgiftene til Bjørkebadet tilsvarende, forteller miljøvernrådgiver i Aurskog-Høland-kommune, Ole-Christian Østreng.  

Siden anlegget ble tatt i bruk i starten av mai har solenergien spart energi tilsvarende 1.800 liter med fyringsolje. Anlegget har kostet rundt 1,5 millioner kroner, inkludert elektriske arbeider med tilkopling.

– Denne investeringen vil tjenes inn i løpet av ni år. Noen ekstra kostnader tilkommer i forbindelse med forarbeider og evaluering av tilbud i anbudsfasen, sier Østreng.   

 

En del av klimaplanen  

Det er ikke bare taket til Bjørkebadet som kommunen har vurdert å sette solcelleplater på. Satsingen på solenergi er nemlig en del av vår klimaplan.  

Klimaplanen finner du her: 

I 2018 ble klimaplanen til kommunen ble revidert, og satsing på solenergi ble spesifisert generelt og konkret ble det vedtatt som hovedregel at kommunen som hovedregel alltid skulle vurdere solenergi på kommunale bygg ved nybygging og større rehabiliteringer.  

Samme året kom de første kommunale solcelleanlegg etablert på Aurskog sykehjem og Bjørkelangen skole. Våre tre anlegg produserer 150 000 kWh med egen solstrøm i året.  

Hva sier Aurskog-Høland kommunes klimaplan om solenergi? 

  • De viktigste energibærerne i Aurskog Høland samfunnet er elektrisitet (221 GWh 60 %) og fossile oljeprodukter (128 GWh 35 %). Mens bioenergi utgjør en mindre del (25 GWh 5 %). 
  • Solenergi betyr foreløpig veldig lite som energikilde, det være seg til produksjon av elektrisitet eller direkte. 
  • Solenergi burde ha potensial til å bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. 
  • Det er en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis og i Norge og i Aurskog Høland. 

Hvorfor solenergi?  

  • Hvert år mottar jorda 15 000 x mer energi fra sola enn det vi mennesker forbruker. 
  • Selv i Norge gir sola 1 500 x mer energi enn vi bruker. 
  • Elektrifisering er en forutsetning for lavutslippssamfunnet. 
  • Solenergi er «allemannseie» i motsetning til vannenergi, og teknologi og infrastruktur for å lage strøm fra solinnstrålingen blir bare bedre og billigere. 
  • Tak og vegger har vi mye av, og er potensielt viktige arealer for solstrømproduksjon.
  • For hver kWh Aurskog Høland kommune produserer og bruker fra sola, sparer vi 0,017 tonn CO2 ekv. I 2020 produserte vi rundt 50 000 kWh solstrøm, og vi regner med vi vil produsere rundt 150 000 kWh solstrøm i 2021. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 02.07.2021