PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

gård

Støtte til kulturminner

Er du eier av et kulturminne som er beskrevet i Plan for Kulturmiljøer 2021-2031? Da kan du søke støtte til restaurering.

Kommunen har nylig vedtatt en ny søknadsording for private eiere av objekter som er omtalt i kunnskapsgrunnlaget til den nye kulturminneplanen. Formålet er å inspirere flere til å ta vare på vår lokale kulturarv.  

Bevilgningen er på 100 000 kroner og ble vedtatt i økonomiplan 2023-2026. Det innvilges tilskudd på inntil 50% av kostnadsoverslaget som kommer frem av søknaden, begrenset oppad til 50 000 kr. 

Retningslinjene kan du lese her: Søknadsordning til restaurering av kulturminneobjekter i privat eie.

Tilskuddsordningen omfatter bygninger, bygningsdetaljer eller bygningsmiljø og anlegg som for eksempel jordkjellere, dammer og beplantning på gårdstun.

Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre objektet til en tidligere tilstand etter antikvariske prinsipper. 

Det kan søkes om støtte til følgende tiltak: 

  • utvendig restaurering og/eller utvendig utbedringstiltak av bygninger, bygningsdetaljer eller anlegg, som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til objektets opprinnelige, dokumenterte stil
  • innleie av spesialkompetanse innenfor bygningsvern/arkitektur/kulturhistorie
  • for å dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel. 

Det er 2 frister i året: 1. februar og 1. september. 

Retningslinjer vil sammen med Kommunedelplan for Kulturmiljøer vil være avgjørende for tildelingene.

Restaurering av kulturminner er kostbart, og vil i mange tilfeller ha større kostnad enn det denne ordningen kan dekke. At kommunen støtter tiltak vil kunne være avgjørende for at tiltakshavere kan søke andre ordninger om tildelinger for eksempel Kulturminnefondet eller UNI stiftelsen. 

Her finner du lenke til Plan for Kulturmiljøer. 

Sist endret: 21.02.2023