PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdensdagen for psykisk helse 2020

Lørdag er det verdensdagen for psykisk helse. Temaet for 2020 er: Spør mer! Vær oppmerksom. Vise interesse. Spør mer.

 

Kampanjebilde 2020. (Levert av Molte)

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

Vis interesse

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

«Spør mer» er tema 2 under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 har vi jobbet med «Gi tid» hvor vi oppfordret folk til å gi tid til seg selv og til hverandre. La oss bruke 2020 til å bruke denne tiden til å vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

Mer om verdensdagen og psykisk helse finner du på verdensdagen.no 

Våre tjenester

Aurskog-Høland kommune har flere tilbud innen psykisk helse. Dem kan du lese mer om her:

Vi har også et nytt lavterskeltilbud for deg med angst og depresjon.

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 24.11.2020