PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eiendomsskatt

Taksering og befaring

Kommunen benytter formuesgrunnlag for boliger fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger. Disse boligene skal ikke takseres eller befares. Alle øvrige eiendommer skal befares/takseres (fritidseiendommer, boliger på landbrukseiendom og boliger uten formuesgrunnlag verdsettes av sakkyndig nemnd, som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra takstmenn)

Klage formuesgrunnlag

Du kan i de fleste tilfeller selv endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt:

Skatteetaten

Takseringsregler

Last ned takseringsreglene:

Rammer-og-retningslinjer-for-taksering- AHK.pdf

Klage ved taksering

Klage på eiendomsskatt sendes skriftlig til Aurskog-Høland kommune innen seks uker etter mottak av skatteseddelen.

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, har du anledning til å klage.

Klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil (f.eks. areal), bør det som utgangspunkt legges frem godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet (sone, indre og ytre faktor i takseringsreglene), ber vi deg om å konkretisere hva du klager over, og begrunne det så godt du kan.

Vi ber om at klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer (og eventuelt feste- og seksjonsnummer).

I tillegg ber vi om at det oppgis et telefonnummer du kan treffes på.

Samtlige klager som er fremsatt innen fristen behandles av sakkyndig nemnd.

Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til klagenemnda. Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst. 

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten skal fakturaene betales. Ved medhold i klage, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Slik klager du

Eiendomsskattekontoret har adresse:

Aurskog-Høland kommune

Eiendomsskattekontoret    

Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: eskatt@ahk.no

Fritak av eiendomsskatt for personer med lav inntekt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 28 vedtok kommunestyret den 27.03.2023, i sak 26/23, en ordning om fritak av eiendomsskatt for personer med lav inntekt.

Ordningen gjelder fra 01.01.2023.

 

Hvem kan søke om fritak:

For å søke om fritak må husstanden ha en bruttoinntekt på inntil 3G. I tillegg er det noen ytterligere retningslinjer for hvem som kan søke om fritak. 

Du kan se retningslinjene for ordningen her: Retningslinjer 

Frister for å søke i 2023:

  • Søknadsfrist for hele kalenderåret (hele beløpet): 20. juni
  • Søknadsfrist for 2. termin (ca. halve beløpet): 1. november

Det må søkes om fritak per kalenderår.

Søknadsskjema:

Du kan søke om fritak gjennom det digitale søknadsskjemaet, som du finner ved å trykke her.

Du trenger BankId for pålogging.

Om du trenger hjelp til utfylling av skjema digitalt eller trenger et fysisk skjema, ta kontakt med kommunen på telefon; 63 85 25 00

 

Når du skal søke må du legge ved følgende informasjon som vedlegg:

  • Utskrift av grunnlag for skatt, for alle husstandsmedlemmer over 18 år 
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet
  • Eiere i borettslag vil få nærmere beskjed om dokumentasjonskrav

Ha dokumentene klare før du søker. 

 

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med Roar Karlsen på telefon; 67 20 52 31 eller epost; roar.karlsen@ahk.no  

 

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Hvor ofte kommer det faktura på eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune?

Fakturaene for eiendomsskatt sendes ut to ganger i året. Dette er vedtatt av kommunestyret. 

1. termin er første halvår, den sendes ut i april/mai og har betalingsfrist 1. juni.

2. termin er andre halvår, den sendes ut i september/oktober og har betalingsfrist 1. november.

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank.

Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen på telefon 63 85 25 00.

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer. 

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret:

Folkeregisteret

Hvordan klage på formuesgrunnlaget? 

Formuesgrunnlaget er fastsatt av Skatteetaten, og klager må tas direkte med dem. Klage på ligningen kan gjøres elektronisk via Skatteetaten og Altinn.  Eller du kan sende brev til:

Skatt Øst, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

I 2018 brukes verdier fra 2016.

Hva er klagefristen?

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelista er lagt ut til offentlig ettersyn eller at skatteseddelen er sendt ut.

Selv om du klager må kravet betales ved forfall. Ved medhold i klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Hva er skattetaksten?

Kommunestyret har bestemt at eiendomskatten for 2018 er to promille av taksten på eiendommen, og at boliger skal takseres med utgangspunkt i formuesgrunnlaget. Jf. Eiendomskatteloven §8 C-1.

Hva skal ilegges eiendomsskatt?

Boligeiendommer, fritidseiendommer, våningshus på gårdsbruk og bebygd tomt som ikke blir benyttet til næringsformål.

Hva skal ikke ilegges eiendomsskatt?

Næringseiendom, verk og bruk. 

Informasjon fra Skatteetaten

Spørsmål og svar

Eigedomsskattelova 

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du sende en e-post til eskatt@ahk.no.

Husk å opplyse om navn, adresse, tlf.nr og eiendommens GNR/BNR.

Du kan også ringe kommunen på telefon 63 85 25 00 og be om å få eiendomsskattkontoret.

Sist endret: 30.05.2023