PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale avgifter

Komunale avgifter er en fellesbetegnelse for vannforsyning og avløpshåndtering, håndtering av renovasjon og feiing samt tilsyn av pipe(r). Her finner du ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter:

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer?

Kommunale avgifter betales hver måned.

Hva betaler jeg for?

Du betaler for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koblet til de kommunale anleggene), håndtering av renovasjon og feiing og tilsyn av pipe(r).

Hvorfor er beløpet på fakturaen forskjellig fra i fjor?

Det er litt endringer i de kommunale avgiftene fra 2021 til 2022. Vanngebyret går opp med 3 %, mens avløpsgebyret reduseres med 10 %.

Feiergebyret går opp med 25 %.

Renovasjonsavgiften går opp med 3 %.

Gebyret for slamtømming går ned med 8,5 %.

For hytter har det siden 2019 blitt fakturert feie- og tilsynsgebyr for pipeløp.

Du kan lese mer om dette på NRBR sine hjemmesider: 

Nedre Romerike Brann og Redningsvesen

I fjor ble ikke pipa feid men jeg betalte allikevel gebyr for feiing, hvordan kan det ha seg?

Feier-/tilsynsgebyret betales hvert år, også de årene det ikke er tilsyn/feiing på eiendommen ettersom gebyret dekker mer enn feiing, det skal også dekke:

  • Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggende forskriften).
  • Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
  • Varsel om feiing/tilsyn.
  • Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
  • Saksbehandling
Hvordan beregnes forbruksgebyrene for vann og avløp?

Dersom du ikke har installert vannmåler, beregnes forbruksgebyret ut i fra bebyggelsens størrelse og pris pr. m³. Opp til 400 m² er det satt følgende avgiftstrinn for 2023 (+ mva):

  Vann Avløp
0-70 m² 1 109 2 002
71-150 m² 2 253 4 061
151-220 m² 2 816 5 076
221-270 m² 3 860 6 962
271-320 m² 4 585 8 266
321-400 m² 5 147 9 281

Har du installert vannmåler er den første fakturaen i året en avregning av hele fjoråret. Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen).

Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket. Har du derimot brukt mindre vann, vil den overskytende summen trekkes fra betalingen for januarmåned.

Avregningen består av fire varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp og avlest forbruk avløp.

Les mer om vann- og avløpsgebyrer:

Vann- og avløpsgebyrer

Kan jeg gå over til å betale for målt forbruk?

Ja, det kan du. Vanlige husholdninger kan selv velge om de ønsker vannmåler eller ikke.

Les mer om vannmålere her.

Hva er avlesningsgebyr?

Avlesningsgebyret påløper dersom man har vannmåler, men ikke har levert noen vannmålerstand. Da må kommunen foreta avlesning.

Størrelsen på avlesningsgebyret framkommer av gebyrregulativet.

Når er perioden for sommervann?

For hytteabonnenter er perioden med sommervann fra 15. april til 15. oktober.

Hva er kontrollgebyr for minirenseanlegg?

Kontrollgebyr for minirenseanlegg er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand med et slik anlegg belastes med gebyr.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.

Hva er tømmegebyr for septiktank?

Hvis det er oppført et tømmegebyr for septiktank på fakturaen, er du ikke koblet til kommunalt avløp.

Ved flere eiendommer tilknyttet samme minirenseanlegg kan disse søke om å bli sett under ett. Ved innvilgelse av søknad vil tømmegebyret bli i henhold til gebyrregulativet.

Hva er ekstragebyr for 360 l restavfallsdunk?

Det er et gebyr som dekker restavfallsdunk på 360 liter, som er større enn standarddunken på 240 liter.

Hva er serviceabonnement?

Det er et abonnement som dekker henting av restavfallsdunker som står annerledes enn forskriften tilsier.

Er hytterenovasjonsgebyret delt over to terminer?

Nei, den kommer bare på termin 10.

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst. Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen på telefon 63 85 25 00.

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer.

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?

Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret.

For at det skal bli riktig på neste faktura må du passe på at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret.

Dette kan du gjøre her: 

Folkeregisteret

 

Har du ikke fått svar på det du lurer på?

Ta kontakt med kommunen på telefon 63 85 25 00.

Sist endret: 02.01.2023