PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan får du plass på sykehjem

Kriterier for opphold på sykehjem

Det er ulike typer plasser å søke på i sykehjemmene. Her får du en forklaring på de ulike plassene og hvilke kriterier som gjelder for tildeling av plass.

Langtidsopphold

Du kan få innvilget langtidsopphold ved sykehjem, dersom du:

 • har varig redusert helsetilstand som medfører behov for heldøgns omsorg
 • har behov for varig medisinsk behandling som ikke kan gis i private hjem
 • Les mer om langtidsopphold

Før kommunen tildeler deg langtidsopphold skal følgende alternative tiltak være utredet:

 • hjemmesykepleie
 • hjelpemidler
 • tilrettelegging av bolig
 • trygghetsalarm
 • dagsenterplass
 • korttidsopphold

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og venteliste, Aurskog-Høland kommune, Viken

Kortidsopphold

Du kan få innvilget korttidsopphold i sykehjem dersom du:

 • Har behov for heldøgns omsorg i en tidsbegrenset periode
 • Oppholder deg i kommunen eller er innlagt på sykehus
 • Har behov for kartlegging av hjelpebehov
 • Har behov for opptrening
 • Har et definert mål med oppholdet
 • Les mer om korttidsopphold
Avlastningsopphold i institusjon

Du kan få innvilget et avlastningsopphold i institusjon dersom du yter omsorg for, og bor sammen med, en person som har varig redusert helsetilstand og du trenger en kortvarig pause fra omsorgsarbeidet. For at du skal fylle vilkårene for avlastningsopphold må du som omsorgsperson stå i særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid.

Dette kan være oppgaver som:

 • binder deg til hjemmet
 • medfører avbrutt nattesøvn
 • gir deg redusert mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
 • bidrar til at du må utføre pleieoppgaver

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

 

Kontakt

Linda Jørgensen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

Sist endret: 12.04.2023