PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneplanarbeidet

Kommuneplanen styrer all planlegging i Aurskog-Høland kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplan

Kommuneplanen skal være et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den er kommunens viktigste plan og gir føringer for kommunens politiske og administrative arbeid. Den består av en samfunnsdel og en arealdel med 12 års perspektiv samt en handlingsdel med fire års perspektiv. Kommuneplanen skal ligge til grunn for all kommunal planlegging.

Plan og bygningsloven krever at alle kommuner har en kommuneplan. 

 

Planprogram

Planprogrammet er oppskriften på hva kommuneplanen skal handle om og hvordan vi som innbyggere skal kunne være med å påvirke arbeidet med planen. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om planprogrammet og hva det skal inneholde. 

Her finner du lenke til planprogrammet som ble vedtatt november 2022. Vedtatt planprogram kommuneplan 2023-2035.pdf

Framdriftsplan

Framdriftsplanen ble vedtatt av kommunestyret i november 2022 og er en del av planprogrammet. 

Punktene som står i kursiv er gjennomført. 

Høsten 2022

 • 1. gangs behandling planprogram kommuneplanen formannskap
 •  6 uker høring planprogram kommuneplanen
 •  2. gangs behandling planprogram kommuneplanen råd, utvalg,
  formannskap og kommunestyre

Våren 2023

 • medvirkningsaktiviteter kommuneplanens samfunnsdel
 • 1. gangs behandling kommuneplanens samfunnsdel formannskap
  og kommunestyre

Høsten 2023

 • 6 uker høring kommuneplanens samfunnsdel

Våren 2024

 •  2. gangs behandling kommuneplanens samfunnsdel råd, utvalg,
  formannskap og kommunestyre
 •  medvirkningsaktiviteter kommuneplanens arealdel
 •  1. gangs behandling kommuneplanens arealdel formannskap og
  kommunestyre

Høsten 2024

 • 6 uker høring kommuneplanens arealdel
 • 2. gangs behandling kommuneplanens arealdel råd, utvalg, formannskap og kommunestyre
Medvirkningsplan

Detaljert plan på hvordan du kan være med å påvirke kommuneplanen kommer i januar 2023. Har du spørsmål? Send mail til else.marie.stuenas@ahk.no

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget - Kunnskapsgrunnlag for kommunale planer og strategier 2023 (framsikt.net)

Befolkningsprognose - Boligbyggerprognose 2023.PDF (360online.com)

Boligbyggerprogram - Boligbyggerprogram 2023.PDF (360online.com)

Folkehelseprofil - Folkehelseprofil-2023 ahk.pdf

Ekstern referansegruppe

Morten Haugerud - skogeierlagene

Per Olav Stenslet- Øst politidistrikt

Eva Marie Grahn (vara Finn Grimsrud) - historielagene

Carl Fredrik Havnås (vara Erik Bakke) - Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Olav Wennemo - Kjelle vgs/Bjørkelangen vgs

Thor Håkon Ramberg - Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Jan Mærli - eldrerådet

Heidi Fossen - kulturrådet

I tillegg er representanter fra disse foreningene invitert; rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bondelagene, velforeningene, idretttsrådet og ungdomsrådet. 

Møtereferat ekstern referansegruppe

Dette er en lenke til møtereferatene i ekstern referansegrupppe. 

Workshop stedsutvikling 

Kommunen og Snøhetta arrangerte workshop om stedsutvikling i januar. Her finner du en artikkel om arbeidet som ble gjort. 

Aurskog-Høland kommune - Workshop med Snøhetta: Hvilke kvaliteter har Aurskog-Høland?

Sist endret: 14.09.2023