PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement

 

Reglement for politisk organisering

Reglement for politisk organisering, saksforberedelse og møteregler i folkevalgte organer 2023-2027

Reglement for hovedutvalg i Aurskog-Høland kommune

Reglement for hovedutvalg i Aurskog-Høland kommune 2023-2027

 

Reglement for partssammensatt utvalg

Reglement for eldrerådet

Reglement for ungdomsrådet

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for samarbeidsråd for Kurøen bygdetun og kultursenter

Reglement for klagenemda

Etiske retningslinjer

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjørelser i Aurskog-Høland kommune

Delegeringsreglement

Degelegringsreglement finner du her.

Retningslinjer fjernmøter

Kommunestyret fattet i møte 19.10.20 vedtak om at det kan avholdes fjernmøter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Det ble samtidig vedtatt at det delegeres til formannskapet å fastsette nærmere
retningslinjer for fjernmøter i politiske møter.

Retningslinjer for oppgaveutvalg

Retningslinjer for oppgaveutvalg finner du her.

Instruks for valgkomiteen for Aurskog-Høland kommunes heleide aksjeselskap

Instruks for valgkomiteen for Aurskog-Høland kommunes heleide aksjeselskap

IKT-reglement

IKT-reglement for Aurskog-Høland kommune 

Taushetserklæring for politikere

Taushetserklæring politikere

 

Sist endret: 21.09.2023