PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkluderende arbeidsliv og rekruttering

Det å ha en jobb noe av det viktigste for å hindre utenforskap. Rekruttering av rett person og rett kompetanse er viktig for å utvikle næringslivet. Sammen med NAV Aurskog-Høland inviterte næringsavdelingen til et åpent frokostmøte for alle med personalansvar i bedrifter og det offentlige for å sette fokus på mulighet. Hovedbudskapet er klart: – Vi ønsker å få en enda mer inkluderende kommune – sammen. Se hvordan her!

– Hver enkelt har ansvar for å hindre utenforskap, og vi i kommunen skal starte med oss selv, sier ordfører Roger Evjen.

ordfører4.jpeg

Ordfører Roger Evjen åpnet frokostmøtet om inkluderende arbeidsliv. Foto: Mari Stevning Bekken

Det er et felles ansvar å hindre utenforskap og sikre at flere som er utenfor kommer inn i arbeidslivet. Dette ble tatt opp av innledere fra kommunen, NAV og næringslivet. 

Samarbeid

– Arbeid er den desidert viktigste komponenten i Norges nasjonalformue, sier Ulf Andersen, statistikksjef i NAV delte tall og refleksjoner med over 50 deltakere som deltok på frokostmøte for å høre mer om inkluderende arbeidsliv.

Møtet var et samarbeid mellom enhet for næring og NAV Aurskog-Høland. Statistikksjef i NAV, Ulf Andersen hadde tatt turen til Bjørkelangen og delte villig tall og vurderinger om utenforskap og arbeidsmarkedet.

– Arbeid er den desidert viktigste komponenten i Norges nasjonalformue; rundt 74 prosent i forhold til Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) som utgjør rundt 10 prosent, sier Andersen.

Samtidig er Norge verdensledende på sykefravær og det er mange personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Mange av disse står i utenforskap.  

Vår arbeidskraftsreserve er alle de som står i utenforskap. I Aurskog-Høland er det 2200 personer i utenforskap fra arbeid og utdanning, det vil si 21 prosent av befolkningen. 1251 av disse er uføretrygde. Inkludering av personer i utenforskap i arbeidslivet vil betyr reduksjon i fattigdom, økt selvfølelse, tilhørighet og forbedret livskvalitet.

Godt eksempel

Næringslivet kan ta på seg et sosialt ansvar for inkludering. En bedrift som har tatt ansvar, er Aksell AS. De fortalte om sitt arbeid med inkludering i praksis gjennom blant annet flyktninger i sin bedrift. Markedsteamet fra NAV informerte om ulike tilskuddsordninger og virkemidler næringslivet kan benytte seg av for å bidra til mer inkludering av arbeidstakere som i dag er en del av utenforskapet.

Aksell.jpeg

Digitaliseringsdirektør Halvor Børresen i Aksell AS fortalte om deres arbeid inkludering i arbeidslivet. Foto: Mari Stevning Bekken

Sosialt entreprenørskap har inkludering i kjernen av sin forretningside. HR-rådgiver Anne Luke delte sine erfaringer fra bedriften Medarbeiderne. De er en sosial entreprenør der de løser sosiale problemer med å skape sosial verdi for dem de gjelder.

– Motivert, inspirert og informert

– Vi håper alle som deltok og som ser frokostmøtet digitalt ble motivert, inspirert og informert, sier næringsutvikler Siri Bjørnstad i Aurskog-Høland kommune.

Inkluderende arbeidsliv og utenforskap var hovedtema. Du finner presentasjonene her: 

 

Sist endret: 05.02.2024