PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ulike typer sykehjemsplasser

Vi har ulike typer sykehjemsplasser.

Avlastningsplass

Brukere som til vanlig får hjelp hjemme, kan få en midlertidig avlastningsplass på sykehjem, slik at den som har den daglige omsorgen får avlastning. Les mer om avlastningsplass her: Avlastningsplass.

Kortidsopphold

Korttidsopphold er et tilbud til deg som har behov for heldøgns omsorg i en tidsbegrenset periode. Les mer om denne type plass her: Kortidsopphold.

Langtidsopphold

Dersom du har varig redusert helsetilstand som medfører behov for heldøgns omsorg og/eller trenger varig medisinsk behandling som ikke kan gis i private hjem, kan du søke om langtidsopphold på sykehjem.Les mer om denne type plass her: Langtidsopphold

Lindrende plass

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Les mer om lindrende plass her: Lindrende plass

Slik søker du plass

Det er ulike typer plasser å søke på i sykehjemmene. Her får du en forklaring på de ulike plassene og hvilke kriterier som gjelder for tildeling av plass. Les mer om hvordan du kan søke på plass her: Søke sykehjemsplass

 

Kontakt

Linda Jørgensen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

Sist endret: 12.04.2023