PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Introduksjonsprogram

Dette er et opplæringsprogram for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering for å komme i arbeid eller ordinær videregående eller høgskole.

Hvilke rettigheter du har i forhold til inntak i introduksjonsprogrammet er avhengig av vedtak om oppholdstillatelse, avtale om bosetting i kommunen/ utlendingsmyndigheter og botid i Norge. 

Et introduksjonsprogram er et individuelt tilrettelagt kvalifiseringsprogram som skal gi deg innpass i arbeidsliv eller videre utdanning. Programmet er basert på de formelle og uformelle erfaringer og kunnskaper som du har med deg ved bosetting i kommunen.

Det blir utarbeidet en individuell plan basert på de målsettinger du ønsker å oppnå i løpet av programperioden. Du får en fast kontaktperson som vil være din veileder for å planlegge din framtid videre i Aurskog-Høland kommune og få best mulig tilpasset program.

Varigheten av introduksjonsprogrammet avhenger av tidligere skolebakgrunn (se integreringsloven og forskrift til integreringsloven).

Deltakere i introduksjonsprogram mottar stønad tilsvarende 2G mens de er i programmet. 

Klikk deg inn her for å lese mer om introduksjonsprogram:
Her kan du søke om introduksjonsprogram:
Andre skjemaer og informasjon rundt introduksjonsprogrammet:

 

Sist endret: 08.03.2024