PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nærings- og stedsutviklingsprosjekter

Det jobbes med steds- og næringsutvikling i kommunen gjennom flere interregionale prosjekter. To av disse er Local Improvement District og Across Border Collaboration (ABC).

ABC samarbeidspartnere.png

Hva er Across Border Collaboration (ABC)?

Across Border Collaboration (ABC) er et interregionalt EU-prosjekt hvor tre svenske og fire norske grensekommuner jobber sammen for felles stedsutvikling på tvers av langegrenser.

Overordnet mål er å skape sterkere grenseregion gjennom læring og samarbeid over grenser for å uvikle lokalsamfunn og destinasjoner. 

Prosjektet benytter Local Improvement-modellen for å skape varig områdeutvikling gjennom samskaping mellom næringsliv, frivillighet, grunneiere og kommunen.

Aktiviteter så langt (ikke uttømmende liste)

imagemn54b.png

Hva er Local Improvement District (LID)?

Local improvement district (LID) er en del av et interregionalt prosjekt hvor Aurskog-Høland kommune samarbeider med to norske (Marker og Aremark) og tre svenske (Säffle, Årjäng og Torsby) kommuner. LID er en samskapingsmetode og kan være tematisk eller geografisk basert.  

LID drives av private, frivillige og ideelle aktører, mens kommunens rolle er å tilrettelegge og koordinere. For å sikre medvirkning, engasjement og forankring av prosjektet hos innbyggere, utviklere, grunneiere, næringsdrivende, lag, foreninger, banker, barn og unge, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre, inviteres alle disse gruppene til ulike aktiviteter. Eksempler på dette er spørreundersøkelse, workshops, intervjuer, folkemøter og befaringer.  

LID-områder i Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland har både et tematisk og et geografisk LID-område. Det tematiske er natur- og opplevelsesbasert besøksnæring og det geografiske er steds- og næringsutvikling på Løken og omegn (Fosser, Momoen, Hjellebøl og Sandem).

image69ixp.png

Ønske for LID er at en kartlegging av ønsker og behov for LID-områdene munner ut i handlingsplaner på både kort og lang sikt. For eksempel kan en kortsiktig handlingsplan for Løken og omegn være lavterskelaktiviteter som lag, foreninger og andre aktører utfører, her er det fantasien som setter stopper.

Løken8.jpeg

Aktiviteter så langt

Steds- og næringsutvikling på Løken og omliggende bygder

Gjennomført kartlegging;

  • Spørreundersøkelse (publisert 1.februar, frist 27.februar)
  • Idéverksted (workshop) (mars 2022)
  • Folkemøte 28.04.22
  • Barn og unge fra Bygdetruppen teater på Fosser ga innspill under en øvelse
  • Resultater fra barn ved Løken skole til Barnetråkk

Basert på kartleggingen ble det utarbeidet en rapport som resulterte i en lavterskel handlingsplan og overordnede ønsker på lang sikt. Rapporten, handlingsplanen og overordnede ønsker og behov finner du nedenfor.

Laverskel handlingsplan for Løken og omliggende bygder;

Lavterskel handlingsplan.JPG

Oversikt over langsiktige ønsker, behov og endringer for Løken og omliggende bygder;

Langsiktige ønsker.JPG

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

  • Brosjyre for opplevelser og aktiviteter i Aurskog-Høland. Digital brosjyre er tilgjengelig her og den fysiske tilgjengelig på utvalgte steder i kommunen. Eksempelvis bensintasjoner, rådhuset og aktører portrettert i brosjyra.

Du kan lese mer om LID her (Säffle kommunes hjemmeside)

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å høre mer om LID eller ABC, delta i arbeidsgruppe eller har andre spørsmål ta kontakt med;

Thomas Grønnerød

Enhetsleder næringsutvikling

Epost; thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf; 930 555 82

Sist endret: 13.03.2024