PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Næringsdrevet stedsutvikling

Local improvement district (LID) er en modell og prosjekt for samarbeid mellom privat, offentlige og ideelle aktører for å skape varig områdeutvikling av et distrikt, et sentrum eller en bygd.

interreg2.JPG

Hva er Local improvement district?

Local improvement district (LID) er en del av et interregionalt prosjekt hvor Aurskog-Høland kommune samarbeider med to norske (Marker og Aremark) og tre svenske (Säffle, Årjäng og Torsby) kommuner. LID kan være tematisk eller geografisk basert.  

LID drives av private, frivillige og ideelle aktører, mens kommunens rolle er å tilrettelegge og koordinere. For å sikre medvirkning, engasjement og forankring av prosjektet hos innbyggere, utviklere, grunneiere, næringsdrivende, lag, foreninger, banker, barn og unge, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre, inviteres alle disse gruppene til ulike aktiviteter. Eksempler på dette er spørreundersøkelse, workshops, intervjuer, folkemøter og befaringer.  

LID-områder i Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland har både et tematisk og et geografisk LID-område. Det tematiske er natur- og opplevelsesbasert reiseliv og det geografiske er steds- og næringsutvikling på Løken og omegn (Fosser, Momoen, Hjellebøl og Sandem).

imagehzk3i.png

Ønske for LID er at en kartlegging av ønsker og behov for LID-områdene munner ut i handlingsplaner på både kort og lang sikt. For eksempel kan en kortsiktig handlingsplan for Løken og omegn være lavterskelaktiviteter som lag, foreninger og andre aktører utfører, her er det fantasien som setter stopper.

Løken8.jpeg

Resultater

Steds- og næringsutvikling på Løken og omliggende bygder

Gjennomført kartlegging;

  • Spørreundersøkelse (publisert 1.februar, frist 27.februar)
  • Idéverksted (workshop) (mars 2022)
  • Folkemøte 28.04.22
  • Barn og unge fra Bygdetruppen teater på Fosser ga innspill under en øvelse
  • Resultater fra barn ved Løken skole til Barnetråkk

Basert på kartleggingen ble det utarbeidet en rapport som resulterte i en lavterskel handlingsplan og overordnede ønsker på lang sikt. Rapporten, handlingsplanen og overordnede ønsker og behov finner du nedenfor.

Laverskel handlingsplan for Løken og omliggende bygder;

Lavterskel handlingsplan.JPG

Oversikt over langsiktige ønsker, behov og endringer for Løken og omliggende bygder;

Langsiktige ønsker.JPG

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

  • Brosjyre for opplevelser og aktiviteter i Aurskog-Høland. Digital brosjyre er tilgjengelig her og den fysiske tilgjengelig på utvalgte steder i kommunen. Eksempelvis bensintasjoner, rådhuset og aktører portrettert i brosjyra.
Veien videre

Tiltakene i lavterskel handlingsplan jobbes med å settes ut i live. Det har blitt gjennomført et samarbeidsmøte med lag, foreninger og næringsliv hvor det ble lagd to arbeidsgrupper;

  • Skilting til Damtjenn
  • Løken gamle kirkegård

Bli gjerne med i en av arbeidsgruppene eller etabler en ny for en av de øvrige nærmiljøtiltakene.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å høre mer om LID, delta i arbeidsgruppe eller har andre spørsmål ta kontakt med;

Mari Stevning Bekken

Rådgiver

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07/ 454 07 643

 

Du kan lese mer om LID her (Säffle kommunes hjemmeside)

 

Sist endret: 01.08.2023