PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Beredskap

Her finner du informasjon om Aurskog-Høland kommunes beredskapsarbeid, og tips om hva du selv kan gjøre for å bli bedre forberedt på en krise.

Hva menes med krise?

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av. For eksempel når: 

  • strømmen blir borte i flere dager
  • mobilnettet slutter å virke
  • vannet er forurenset eller avstengt
  • du kommer ikke deg hjemmefra fordi veien er sperret
  • butikkene har ikke de varene du trenger
  • du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Egenberedskap

Her finner du tips om hvordan du selv og dine nærmeste kan bli litt bedre forberedt på en krisesituasjon.

Beredskapsplaner

Aurskog-Høland kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Her finner du Aurskog-Høland kommunes risiko- og sårbahetsanalyse.

Kommunens kriseledelse

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune er Jan-Ivar Jenssen. 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Smittevern

Lasse Christensen er smittevernoverlege i Aurskog-Høland kommune. Du finner mer informasjon om kommunens smittevernarbeid her.

Beredskap i hjemmet

Du er en del av Norges beredskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Ved å være forberedt, bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Jodtabletter 

Aurskog-Høland kommune har et lager med jodtabletter og en beredskapsplan for hvordan disse skal distribueres hvis det blir behov. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende. Kommunen har ikke beredskapslager for besøkende og turister. Vi anbefaler at alle innbyggerne i Aurskog-Høland kommune har jodtabletter i hjemmet.

Her finner du mer informasjon om jodtabletter.

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.

Her finner du noen gode kilder til informasjon under en krise:

Sist endret: 02.05.2023